ЮЗУ с амбиции за самостоятелен медицински факултет

ТОП НОВИНИ

Като стъпка в следваната стратегия Академичният съвет „даде зелена светлина” за разкриване на нова магистърска програма – „Медицински представител”

Академичният съвет на ЮЗУ „Н. Рилски” даде „зелена светлина” за разкриването на нова магистърска програма – „Медицински представител”. На проведеното завчера заседание на органа за управление на университета бяха приети изменения в календарния график. Така вместо две, зимната ваканция ще е 5 седмици. Задочниците ще стартират втория семестър на 30 януари, а студентите в редовна форма на обучение на 20 февруари. Също така на всички служители, работници бе дадено право да ползват еднократно за 2023 г. допълнителен платен десетдневен отпуск.

Зам. ректорът по учебната дейност доц. д-р Ицка Дерижан представи постъпилото предложение от декана на факултета по „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” доц. д-р Миглена Симонска за разкриването на новата специалност „Медицински управител”.

От разясненията стана ясно, че програмата е разработена съвместно с университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и е в унисон с държавната политика за сътрудничество, или т.нар. колаборация между висшите училища. За да уточнят спецификите, характеристиките на програмата и да сключат договор, в Бургас лично са ходили зам. ректорът проф Иванка Станкова, деканът доц. М. Симонска и заместникът ѝ доц. Р. Дойновска, която е и ръководител на катедрата по „Здравни грижи”.

Самото обучение ще се осъществява от увърдени специалисти от двата университета и ще е с продължителност от една и половина академични години, тоест три семестъра за придобили бакалавърска или магистърска степен по професионалните направления „Медицина”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи”. Програмата е достъпна и за неспециалисти – тоест бакалаври, магистри от други професионални направления, като те ще се обучават един семестър повече, или две години. Завършилите ще придобият квалификация „Специалист по продажби в областта на медицината”.

  Утвърждаването на квалификационни характеристики и учебни планове бе съпътствано с дебати, коментари, а доц. Симонска посочи, че направление „Обществено здраве” в ръководения от нея факултет през миналата година е акредитирано с много висока оценка от 9.20 и имат възможност за разкриване на нови програми, разбира се, след информиране и получаване на разрешение от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 Деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин изтъкна, че в Министерството по здравеопазването вече се знае за новата специалност и  поздрави доц. Симонска и доц. Дойновска за направените стъпки по разкриването на „Медицински представител” в Югозападния университет. И тъй като в ПИФ се осъществява обучение по „Здравен мениджмънт”, деканът предложи всички факултети, имащи отношение към новата специалност, да обединят усилията си при осъществяване на организацията за реализирането на учебния процес.

„Считам, че ще има много голям интерес. Дори лица, завършили здравен мениджмънт, поставят въпроса дали не могат да се обучават по втора магистратура като „Медицински представител”, още повече че това е свързано с различни търговски практики, продажба на различни медикаменти. Специалността е много привлекателна, но изисква обединяване на усилията на основните звена”, заключи доц. Марин.

Предложението подкрепи и проф. д-р Преслав Димитров – декан на Стопанския факултет, където се предлага квалификационен курс за управители на лечебни заведения. Че има интерес към „Медицински представител” потвърди и деканът на Филологическия факултет проф. д.ф.н Магдалена Панайотова.

Отношение по темата взе и ректорът проф. д-р Борислав Юруков. Той припомни, че много отдавна са заявили една дългосрочна задача, стояща пред университета, а именно движението към медицината.

„Това е една много тежка задача и е свързана със средства, подкрепа от държавата, трудности по отношение на кадровия състав, но в тази посока ние сме набелязали кратковременни задачи, които трябва да решаваме. Част от тях са свързани с помощник-фармацевт, лекарски асистент…

Всякакви неща, имащи отношение към медицината, ние трябва да ги обособим тук, за да натрупваме опит и един ден да се поздравим с възможността в Югозападен университет „Неофит Рилски” да има и медицински факултет, който ще бъде изключително полезен не само за региона, но и за цялата страна”, каза ректорът и допълни, че предлаганата специалност се вписва в стратегията на ръководството. 

„Затова трябва да направим всичко възможно да реализираме не само тази програма, а и други подобни в областта на медицината”, заключи ректорът, след което учебният план и квалификационните характеристики на „Медицински представител” бяха подложени на гласуване и приети с пълно единодушие.

По време на заседанието бе увърден и проект на документация за програмна акредитация на професионално направление „Комуникационна и компютърна техника”, разгледани и анализирани резултатите от новото издание на рейтинговата система, набелязани мерки за преодоляване на проблеми в конкретни професионални направления, а също така и за повишаване на публикационната активност на академичния състав.

Във връзка с последното зам. ректорът по научно- изследователската дейност проф. Станкова акцентира на влязлото в сила през м.г.  решение на Министерския съвет, касаещо националната програма на стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация.

Както „Струма“ писа, преди две години от ръководството въведоха бонуси, достигащи до 5 минимални заплати на публикация, в зависимост от категорията или т.нар. квартил на научното списание. Впоследствие тези фанансови стимули влязоха в правилата за работната заплата. Сега, за втория етап от програмата, се изисква предподавателите от всеки университет да създадат профил и там да качат свои публикации. Академичният съвет на ЮЗУ даде срок до 10 декември. Дотогава предподавателите трябва да си направят профили и да качат свои публикации. И тъй като материята е нова, през следващата седмица деканите и ръководителите на катедри ще преминат специално обучение по темата./struma.bg, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *