Президентът Румен Радев: България изрази готовност да бъде домакин на КOП29

България ПОЛИТИКА СВЯТ

В днешното си изявление на 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата президентът Румен Радев обяви, че България е изразила готовност да бъде домакин на КОП29. Речта на държавния глава е публикувана на интернет страницата на президентството.

В изказването си пред участниците на форума Румен Радев посочва, че настоящият форум КОП27 се провежда в драматично време, белязано от влошена среда за сигурност и засилени геополитически предизвикателства, предизвикани от войната в Украйна, тежки енергийни, икономически и социални кризи. 

Не бива обаче да позволяваме всички тези кризи да провалят общата ни решимост да се борим с изменението на климата, особено като се имат предвид многото скорошни безпрецедентни климатични бедствия. 

Най-надеждните научни източници ясно показват, че устойчивото на климатичните промени развитие е изложено на риск при сегашните нива на глобално затопляне. 

Трябва да обединим усилията си и да използваме времето, с което все още разполагаме, за да предотвратим най-лошите последствия от изменението на климата. Изменението на климата е глобална заплаха и може да бъде преодоляно само чрез глобален отговор. 

Президентът подчертава, че България е твърдо ангажирана с целите на Парижкото споразумение. Моята страна ще постигне съвместно с останалите държави членки на ЕС, целта за климатична неутралност до 2050 г., каза държавният глава.

Радев изтъква, че емисиите на парникови газове в България през 2020 г. са намалели с 57% в сравнение с базовата година. Преизпълнихме националната си цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия със 7%, като през 2020 г. този дял ще бъде 23%, каза още българският президент.

Диверсификацията на енергийните доставки е от решаващо значение и моята страна вече засили усилията си за осигуряване на по-добра междусистемна свързаност със съседните държави, посочи президентът на форума КОП27. Междусистемната газова връзка Гърция-България (ICGB), открита на 1 октомври тази година, значително засилва сигурността на доставките на газ не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа и извън него.

Засилената глобална амбиция за смекчаване на последиците от изменението на климата не е достатъчна, каза Радев. Работната програма за смекчаване на последиците от изменението на климата е инструмент за преодоляване както на недостига на амбиции, така и на недостига на изпълнение чрез засилени действия от страна на всички заинтересовани страни, преразглеждане и преминаване към цели за цялата икономика. 

Необходимо е да разширим и укрепим програмата за адаптация, а работната програма от Глазгоу -Шарм ел Шейх по глобалната цел за адаптация ще ни позволи да направим това, посочи в изявлението си на КОП27 президентът Румен Радев.

Пълният текст на изявлението на държавния глава може да бъде видян на сайта на президентството.

/бта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *