Кметът Димитър Бръчков: Предстои да се срещнем в работен формат общински власти от погранични региони на България и Република Северна Македония

БЕЛИЦА ПЕТРИЧ РЕГИОН

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков и кметът на община Белица Радослав Ревански са вносители на предложението в НСОРБ за провеждането на работна среща между общинските власти от пограничните региони на България и Р Северна Македония относно възможностите за партньорство по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2021 -2027г.

Подробностите са обсъдени, утвърдени и приети в дискусионен формат на заседание на УС на НСОРБ, а това ще даде реална възможност през тази година да започне приемането на първите проектни предложения от пограничните общини. Конкретно общините от трансграничния регион на областите Благоевград и Кюстендил ще могат да реализират проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“.

Инвестициите по него са за изграждането на зелени площи (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови прегради, за управление на водите и др.). Бюджетът на приоритета е над 5 млн. евро.

По Приоритет 2 е предвидено изграждането на нов ГКПП „Клепалото“ при Струмяни – Берово на стойност над 10 млн. евро. В рамките на Приоритет 3 ще се реализира Интегрирана териториална стратегия, която цели повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване на бизнес средата и разработване на атрактивен, целогодишен туристически продукт, чрез съвместни интелигентни решения. Основен принцип на бъдещата работа по Програмата ще бъде задължителното партньорство, както междудържавно, така и вътрешно.

НСОРБ смята за целесъобразно да се включи в усилията за насърчаване на партньорствата между местните власти от двете страни, като организира среща на общините, попадащи в обхвата на Програмата. Организирането на среща в този формат би допринесло както за по-доброто изпълнение на програмата в периода 2021-2027 г., така и има потенциал да доведе до създаване на нови партньорства и общи инициативи, извън финансираните по линия на трансграничното сътрудничество.

Освен това се вписва в заявените приоритети от страна на правителствата на двете съседни държави за взаимно партньорство. В срещата според териториалния обхват на програма ще се включат представители на 23 общини от България и на 27 от Република Северна Македония.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *