Подписка към искане за провеждане на местен референдум бе внесена в Общински съвет Благоевград

ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков и Александрина Пандурска – председател на Инициативен комитет по чл. 27, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, организиращ подписка за провеждане на местен референдум по следния въпрос: Одобрявате ли решението на Общински съвет Благоевград за поемане на дългосрочен  дълг за реализиране на инвестиционно намерение „Скапто Терме АкваПарк Бачиново“, подписаха протокол в два еднообразни екземпляра.

Инициативният комитет представи подписка, съдържаща 12 075 подписа.

Предстои подписката да бъде отразена в публичния регистър по чл. 27, ал. 5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и да бъде изпратена в структуриран електронен вид на териториалното звено на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ, която да извърши незабавна служебна проверка.

Ако се установи наличието на необходимия брой подписи, изискуеми от Закона,  проверката се преустановява и се изготвя протокол, който се изпраща до председателя на Общинския съвет.

В случаи на установени нередности в подписката, председателят на Общински съвет уведомява Инициативния комитет и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *