В ЮЗУ гласуваха изменения в правилника за развитие на академичния състав, обучаващите се като докторанти вече ще излизат в неплатен отпуск

ТОП НОВИНИ

Академичният съвет на ЮЗУ гласува изменения във вътрешния правилник за развитие на академичния състав. Вместо да работят както досега на половин щат, служителите от университета, желаещи да се обучават като редовни докторанти, трябва да си вземат неплатен отпуск за срока на следването – това е една от промените. 

Академичният съвет на Югозападния университет „Н. Рилски” утвърди и нова магистърска програма в дистанционна форма на обучение, прие изменения във вътрешния правилник за развитие на академичния състав, както и процедура за издаване на дубликат за дипломата на научна степен „доктор” и „доктор на науките” и „зачисли” на работа млади учени и постдокторанти.

АС затегна режима за докторантите, които в ЮЗУ вече са цял факултет

Като първа точка от дневния ред на проведеното вчера заседание бе разгледан проект за изменение и допълнение на вътрешните правила за развитие на академичния състав. По предложение на ръководството на университета от настоящата учебна 2022/2023 г. влиза в сила, че докато учат докторантура /редовна форма/, работници и служители от административните и обслужващи звена на университета нямат право да заемат длъжността по трудов договор. Същите имат право на неплатен отпуск за срока на своето обучение.

„Практиката показва, че от 20 служители, които са били редовни докторанти и са работили на половин щат, 8 са защитили. Останалите 12 колеги не са успели, като една част от тях са отчислени с право на защита, има и прекъснали. С други думи, не се оказва много удачна тази форма за обучение на работници и служители като редовни докторанти.

Също така работодателят счита, че работниците и служителите, които желаят да придобият образователната и научна степен доктор, за времето, когато са редовни докоранти, трябва да бъдат в неплатен отпуск, като работните им места се запазват”, коментира основните мотиви за отправеното предложение зам. ректорът по научноизследователската дейност и докторантското обучение проф. д-р Иванка Станкова.

Ректорът проф. д-р Борислав Юруков обясни, че служители и работници са започнали да учат докторантура по времето, когато университетът е нямал необходимата тяга и са търсени всевъзможни начини за повишаване на интереса към този вид обучение.

„Към момента докторантите са цял факултет. Така че въпросната мярка – хората, които участват в този процес, да получават и някакви бонуси, не е необходим и нямаме нужда от нея. Дори и това, което предлагаме със запазването на работното място, считам, че е жест към служителите и работниците, желаещи да се обучават за докторанти”, каза още ректорът и даде думата на членовете на Академичния съвет за изказвания и изразяване на мнения по темата, но такива не постъпиха./струма.бг, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *