Общинските съветници дадоха положително становище по 45 предложения на редовното заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

45 решения бяха приети днес на редовно заседание на Общински съвет Благоевград.

Радослав Тасков, председател на местния парламент докладва Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2021 година до 31.12.2021 година, относно  проведените заседанията на съвета и постоянните комисии, както и приетите актове от обществено значение.

„За отчетния период, Общински съвет Благоевград е провел 12 заседания, от които 6 редовни, 5 извънредни и 1 тържествена сесия.

Броят на взетите решения от общински съвет, за посочения период, е 279“, съобщи председателят Радослав Тасков.

Общинските съветници дадоха и единодушно  съгласие, относно предложението  за удостояване със званието „Почетен гражданин“, г-жа Даниела Симидчиева, за особени заслуги за прославяне името на град Благоевград.

Даниела Симидчиева е родена в гр. Благоевград през 1960 година. Средното си образование завършва в Политехническа гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ /бивша Солунска/ в профил с разширено изучаване на чужди езици – сега Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ /бивша Солунска/, в гр. Благоевград.

Завършила е три висши образования – по икономика в Университет за национално и световно стопанство, по социология и инженерство в Югозападен университет „Неофит Рилски” и Европейски социологически магистърски курс в Лунд, Швеция.

Даниела Симидчиева е директор на програма „Професионално обучение” при Българската стопанска камара /БСК/ от 2010 г.

Даниела Симидчиева участва като представител на БСК.

През 2005 година е призната за жената с най-висок IQ в света – 192. Коефициентът на интелигентност на Даниела Симидчиева е по-висок от този на Айнщайн или Бил Гейтс. Тя има 192 от 200 възможни точки от теста на МЕНСА.

По време на днешното заседание  бяха определени кандидатите за съдебни заседатели на Окръжен съд Благоевград. До избор на съдебни заседатели се стигна, след като изтече мандатът на досегашните.

Общинските съветници приеха предложение, относно даване на съгласие управителят на „Биострой“ ЕООД да сключи договори за наем с ОП“Чистота Благоевград“, ОП „Озеленяване Благоевград“ и ОП „Общински приют за безстопанствени животни“ за отдаване под наем на недвижими имоти-собственост на „Биострой“ ЕООД.

Иван Ризов, заместник-председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране докладва и предложението за даване на разрешение на „Биострой“ ЕООД за сключване на договори за наем на дълготрайни активи, като съобщи, че комисията дава положително становище.

Местният парламент даде съгласие и за предложението, относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана  от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

С положително становище за решение, бе и Комисията по обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси, по предложение за  приемане на общинска Програма за намаляване на риска от бедствия. Общинските съветници одобриха предложението.       

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 45 решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *