Внимание! След 18:00 часа започва масова дезакаризация на тревните площи в Благоевград

ТОП НОВИНИ

От днес започва трета масова дезакаризация за 2022 г. на територията на община Благоевград. Обработката на тревните площи ще се осъществи в периода от 08.09 до 10.09.2022 г. включително, при благоприятни метеорологични условия.

Третирането ще се извършва след 18:00 часа в тревните площи, включващи паркове, междублокови пространства,централна градска част, детски площадки, дворове на училища, детски ясли, детски градини, социални домове и МБАЛ.

В обработените площи следва да не се влиза 24 часа след третиране, като за целта ще бъдат поставени обозначителни табели.

При обработката се използват разрешени за употреба препарати в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Дезакаризацията на обществените тревни площи се извършва по следния график:

ГРАФИК

ЗА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

(2022 г. – трето третиране)

08.09.2022 г.

Тревни площи и тревни ивици в квартали, паркове и център

Парк “Бачиново”, с детските площадки;

Алея към парк “Бачиново”, с 3 бр. детски площадки;

Парк “Ловен дом”, с 1 бр. детска площадка и Розариум;

Зоопарк – зелените площи покрай алеите;

Централна градска градина, с 1 бр. детска площадка;

Тревни площи зад сградата на Общината;

Тревни площи около площад “Г. Измирлиев”;

Солариум, ул. „Пирин”;

Градината пред НАП и Минералната баня, с 1 бр. детска площадка;

Тревната площ пред пощата;

Тревната площ пред сградата на Камерната опера и около паметника на Гоце Делчев;

Тревната площ пред банка „УниКредит Булбанк”, пл. „Македония”;

Тревни площи в кв. “Вароша” и пред Младежки дом, кв. “Вароша”;

Тревните площи пред Съдебната палата;

Тревни ивици при бул. „Св.Св. Кирил и Методий”;

Градинката при паметника на Васил Левски, ул. „Васил Левски”;

Тревни ивици, ул. „Васил Левски”;

Зелени площи в кв. 118 (срещу МВР), ул. „Владо Черноземски”;

Парк „Еленово-2”, с детските площадки;

Парк „Еленово-1” с детските площадки, ж. к. “Еленово”, до „Варко”;

Парк „Даме Груев”, ул. “Даме Груев”;

Парк“Струмско-център” с детските площадки ж. к. “Струмско-център”

Парк “Струмско-север”, с детските площадки;

Зелени площи, ул. “Полковник Чамишки”;

Тревни ивици, бул. „Св. Димитър Солунски“;

Тревни ивици, ул. „Иван Михайлов“;

Тревни ивици, ул. „14-ти полк“;

Зелени площи, ж.к. „Орбита“, кв. „Грамада“;

Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Струмско“ и кв. „Старо Струмско“;

Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Еленово-1“ и ж.к. „Еленово-2“;

Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Запад“;

Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Ален мак“ и ж.к. „Бялата висота“;

Зелени площи в междублоковите пространства ж.к. “Орлова чука” и махала „Предела“;

Зелени площи при Православен мемориален кръст „Памет и вяра“, м. Заева поляна

08.09.2022 г.

Тревни площи около детски площадки

ж.к.” Струмско”, ж.к. „Ален Мак“

Детска площадка пред бл.1, ж.к. “Струмско-център”;

Детска площадка до бл.24, зад бл. 22 ж.к. “Струмско-център”;

Детска площадка зад бл.16, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка зад бл.18 ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“

Детска площадка зад бл. 17-19, ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”;

Спортна площадка при бл. 9-13, ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”;

Детска площадка зад бл.34 ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка зад бл.40-42, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка бл. 24, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка бл. 36, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка м/у бл. 3-5, ж.к. “Струмско”, ул. “Яне Сандански”’

Детска площадка до Дом за стари хора „Света Петка“, ж.к. “Струмско”, ул. „Освобождение“;

Детска площадка зад бл. 4-5, ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл.15-16; ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл. 13-17, ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл. 34, ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл. 35, ж.к. „Ален мак”, ул. „Б. Ангелушев“;

Детска площадка м/у бл. 38-39, ж.к. „Ален мак”.

ж.к.” Еленово”, ж.к. “Орлова чука”, Детска площадка м/у бл. 23 Б, бл. 18, бл. 24 и бл. 25, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 33, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 71, ж.к. “Еленово”, с/у Плувният басейн;

Детска площадка пред бл. 83 и зад бл. 93, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка пред бл. 53, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 51-52, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка м/у бл. 40-41, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 44, ж.к. “Еленово”, ул. „Батак“;

Детска площадка зад бл. 6-8, ж.к. “Еленово”’

Детска площадка зад бл.59- 61; ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 65, ж.к. “Еленово”, зад сервиз „Варко“;

Детска площадка зад бл. 101-102, ж.к. “Еленово”, ул. „Преслав“;

Детска площадка зад бл. 107-110, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка пред бл. 116, ж.к. “Еленово”, ул. „Хан Омуртаг“’

Детска площадка зад бл. 118, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 125, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 164, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 169, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 214, ж.к. “Орлова чука”;

Детска площадка до бл. 216, ж.к. “Орлова чука”, ул. „Бачо Киро“;

Детска площадка м/у бл. 202-205. ж.к. “Орлова чука”;

Спортна площадка зад 209, ж.к. “Орлова чука”

кв.”Грамада”

Тревните площи с детската площадка с/у ІV ОУ кв. “Грамада”, ул. “Осогово”;

Детска площадка – 2 бр. и спортна площадка, кв. “Грамада”, бл. “Орбита”, ул. „Зеленка“;

Детска площадка кв. “Грамада”, ул. „Малешево“ и ул. „Климент Охридски“’

Детска площадка (Аско Деница) кв. “Грамада”, ул. „Иван Гарванов“’

ж.к.”Запад”, ж.к. „Освобождение“

Детска площадка зад бл.1-8 ж.к. “Запад”;

Детска площадка бл. 29-38 ж.к. “Запад”;

Детска площадка зад бл. 29 ж.к. “Запад”;

Детска площадка м/у бл.п 48-39 ж.к. “Запад”, зад зала „Скаптопара“;

Детска площадка зад бл. 11, ул. “Шар планина”;

Детска площадка зад бл. 17, ул. “Шар планина”;

Детска площадка м/у бл. 13-15, ул. “Дойран”;

Център, широк център

Детска площадка с/у V СУ, ул. „Аргир Манасиев“;

Детска площадка м/у бл. 6-5, ул. “Крали Марко”;

Детска площадка м/у бл. 56 и бл. 58, ул. “Менча Кърничева”, зад миньорските блокове;

Детска площадка до бл. 24, бул. “Ал. Стамболийски”, до Горска поляна;

Детска площадка № 2-6, ул. “Страцин”;

Детска площадка зад бл. 32, ул. “Даме Груев”;

Детска площадка пред бл.6, ул. “Петър Зографски”;

Детска площадка пред бл. 16,18 и 20, ул. “Иван Шишман”, зад “Билла”;

Детска площадка до бл. № 2 – 2 бр., ул. “Брегалница”, двора на бившето СУ;

08.09.2022 г.

Тревни площи в МБАЛ и в заведенията за социални услуги

МБАЛ

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания , ул. “К. и Я. Хайдукови” 83;

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра”, ул. „Борис Ангелушев” 4;

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Надежда”, ул. „Борис Ангелушев” 6;

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски”, ул. „Трудолюбие” 7;

Дневен център за деца/младежи с увреждания „Зорница”;

Дневен център за стари хора, ул. “Скаптопара” № 26;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница”, ул. “Скаптопара” № 28;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина”, ул. „Славянска” № 40;

Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра”, ул. „Славянска” № 46;

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом”, ул. „Тодор Александров” № 98;

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма”, ул. „Струма” № 23;

Център за обществена подкрепа

Преходно жилище за деца, ул. “Братя Миладинови” 23;

Център за временно настаняване, ж.к. “Еленово”, бл. 202 В, ет. 1, ап. 1,2,3 и 4;

Дом за стари хора „Св. Петка”, ж.к. “Струмско”, ул. “Освобождение” 23;

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, ул. “Христо Смирненски” 5 Б;

09.09.2022 г.

Тревни площи в/около училищата

ПМГ и ЕГ ул. “Марица” 4;

НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. “Цанко Церковски” 2;

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, ул. “Брегалница” 2;

ІІ ОУ „Димитър Благоев“, ул. “Митрополит Борис” 2;

ІІІ ОУ „Димитър Талев“, бул. “Св. Св. “Кирил и Методий” 13;

ІV ОУ „Димчо Дебелянов“, кв. “Грамада”, ул. “Осогово” 9;

V СУ „Георги Измирлиев“, ул. “Христо Чернопеев” 16;

VІ СУ „Иван Вазов“, ул. “Яне Сандански” 1;

VІІ СУ „Кузман Шапкарев“, ул. “Илинден”13;

VІІІ СУ Арсени Костенцев“, ж.к. “Еленово”, ул. “Явор”;

ІХ ОУ „Пейо Яворов“, ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”;

ХІ ОУ „Христо Ботев“, ж.к. “Орлова чука”;

Център за социална образователна подкрепа (ЦСОП) ж.к. “Еленово”, ул. “Свобода” 3;

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост (ПГТЛП), ул. “Васил Левски”60;

Професионална гимназия по

строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ), ул. “Тодор Александров” 56;

Професионална гимназия по

Икономика (ПГИ), ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”;

Благоевградска професионална гимназия (БПГ), ул. “Иван Михайлов” 62;

ОДК, ул. “Сергей Румянцев” 2;

09.09.2022 г.

Тревни площи в/около дворовете на детските градини

ДГ „Синчец“, кв. “Грамада”, ул. “Евтим Дрангов” 17а

ДГ „Детски свят“, ул. “Марица” 6;

ДГ „Усмивка“, ул. “Освобождение” 3;

ДГ „Първи юни“, ул. “Яне Сандански” 3;

ДГ № 1 „Ведрица“, ул. “Васил Мечкуевски” 40;

ДГ № 2 „Света Богородица“, ж.к. “Орлова чука”, ХI ОУ;

ДГ № 3 „Детелини“, ул. “К. и Я. Хайдукови” 64;

ДГ № 4 „Роса“, ул. “Менча Кърничева” 39;

ДГ № 6 „Щастливо детство“, ул. “Свобода” 8;

ДГ № 8 „Вечерница“, ул. “Григор Пърличев” 15;

ДГ № 10 „Мак“, ул. “Стоимен Календерски” 15;

ДГ № 11 „Здравец“, ул. “Лале” 1;

ДГ № 12 „Алени Макове“, ул. “Тодор Александров” 47;

Център за подкрепа на личностно развитие – Център за личностно творческо развитие на децата в Благоевград (ЦПЛР-ЦЛТРДБ), кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 1;

09.09.2022 г.

Тревни площи в/около дворовете на детските ясли

ДДЯ № 2 „Радост“, ул. “Никола Вапцаров” 45;

ДДЯ № 3 „Славей“, ул. “Тодор Александров” 74;

ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“, ул. “Скаптопара” 4;

ДДЯ № 9 „Лебедче“, ул. “Скаптопара” 26;

ДДЯ № 10 „Макове“, ул. “К. и Я. Хайдукови” 35;

ДДЯ № 12 „Кокиче“, ж.к. “Еленово” бл. 7, 7А;

Филиал № 6 ж.к. “Еленово”, бл.164;

Филиал № 8, ж.к. “Ален мак”, бл. 4А;

Детска кухня РП № 3, ж.к. “Еленово” – здравен център;

Домашен социален патронаж, ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” № 8;

09.09.2022 г.

Обекти на зелената система на територията на селата в община Благоевград

/ детски градини, детски площадки , социални заведения/

Филиал ДГ № 3 „Детелини“, с. Изгрев;

Детска площадка, до сградата на кметството, с. Изгрев;

Филиал ДГ „Синчец“, с. Зелен дол;

Филиал ДГ „Усмивка“, с. Церово;

Детска площадка, пред Читалището, с. Селище;

Детска площадка, в двора на бившето училище , с. Логодаж

Детска площадка, до сградата на кметството , с. Долно Българчево;

Филиал ДГ „Усмивка“, с. Покровник;

Детска площадка, зад сградата на кметството, с. Покровник;

Детска площадка, до черквата с. Покровник;

Детска площадка, в двора на бившето училище с. Покровник;

Детска площадка, на обръщателната, с. Покровник;

Филиал ДГ „Детски свят“, с. Рилци;

Детска площадка, пред сградата на кметството, с. Рилци;

Детска площадка, в двора на бившето училище, с. Рилци;

Детска площадка, в двора на бившето училище, с. Бело поле;

Детска площадка, до сградата на кметството, с. Церово

Детска площадка, с. Еленово;

Детска площадка , с. Падеш;

Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш.

/сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *