НС забрани продажбата на райски газ на лица под 18г.

ТОП НОВИНИ

Народното събрание въведе забрана за продажбата на райски газ на лица под 18- годишна възраст. Решението беше прието единодушно от всички Народни представители. 

Законопроектът има за цел да се предотврати масовото разпространение и употреба от непълнолетни лица на диазотен оксид, известен като „райски газ“, който се продава свободно и легално в България, а именно:

1. С § 1 се предвижда създаване на национални програми за недопускане продажбата на деца и употребата от тях на диазотен оксид (райски газ), изготвени от министъра на здравеопазването, включващи посочените по-горе широки информационни кампании. В допълнение се предлага общините да приемат и изпълняват общински регионални програми и мерки за недопускане продажбата и употребата на диазотен оксид (райски газ).

2. С § 2 се създава чл. 54а в Закона за здравето, с който се забранява продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн: на лица под 18 години; на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; на спортни прояви за лица, организирани за деца и ученици; на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици и в закритите обществени места.

3. С § 3 се забранява употребата на диазотен оксид (райски газ) на прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца, площадките за игра, на които са организирани мероприятия за деца и ученици, както и в закритите обществени места.

4. С § 4 се предвиждат сериозни наказания за нарушение на чл. 54а, а именно: глоба за физическите лица от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12000 лв.

5. С § 5 се правят съответните изменения и в Закона за закрила на детето, като в чл. 5б, ал. 4 се забранява употребата на диазотен оксид (райски газ) от деца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *