От днес връщат маските в област Благоевград за срок от 22.07.2022 г. до 20.08.2022 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ТОП НОВИНИ

 Със заповед на директора на РЗИ – Благоевград д-р Петър Иванов от днес 22 юли се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград за периода от 22.07.2022 г. до 20.08.2022 г.

Поради новата ковид вълна защитните маски стават задължителни в лечебните заведения, Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция – Благоевград, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, дрогерии и оптики.

Въвежда се и спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. от всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора.

 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

-редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения;

-недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

-инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

При възможност и по преценка работодателите да създадат възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да въведат работно време с променливи граници или работа на смени.

Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *