Зрелостниците в Пиринско с 553 слаби оценки и 667 отлични от матурите, „Добър” /3,91/ е средният успех по български език и литература, 119 ученици получиха по две двойки, 3-ма – по две шестици

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Среден успех „Добър” /3.91/ постигнаха зрелостниците в Пиринско на матурата по български език и литература. На задължителния за всички завършващи държавен зрелостен изпит се явиха 2305 ученици. От тях 369 са с двойки, а 358 с тройки. Преобладаваща част – 777, са с резултат „Добър” /4/. Съответно 703-ма с оценки „Мн. добър”. Шестиците са 98.

За първа година матурите се проведоха по новия Закон за предучилищното и училищно образование, като бе променен форматът, а летвата за тройка се вдигна на 30 вместо досегашните 23 точки. 

Сред новостите по БЕЛ са, че задачите със затворен, избираем отговор бяха редуцирани на 22 вместо досегашните 30. Tези със свободен отговор вместо 10 са 18. Във връзка с това от МОН предварително оповестиха, че  дори зрелостник да отговори правилно на всички задачи със затворен отговор, това няма да му гарантира успешно представяне, защото няма как да премине новия минимален праг от 30 точки.

„За задачите с отворен отговор се изискват повече знания, както и умението да се формулират отговорите коректно в езиково отношение. Това се отнася за който и да било учебен предмет, но особено за българския език и литература, където е важно не само какво съдържа отговорът, но и как е изразен езиково. За учениците, които са добре подготвени, познават текстовете, могат да разсъждават и да мислят, тези задачи ще бъдат предимство. Ще имат възможност да покажат това, което знаят и могат, и респективно да получат по-висок брой точки, тъй като такива задачи според степента на трудност и обема на отговора принципно се оценяват с по-голям брой точки”, изтъкна в интервю за „Струма” главен учител по БЕЛ и дългогодишен оценител. А именно с цел внасяне на яснота и максимална полезност важните разяснения, направени от специалиста, бяха отправени и публикувани в оставащото време за подготовка за ДЗИ по БЕЛ.

Заради въведените нови елементи във формата и промяната на скалата едва ли е много уместно да се правят сравнения с успеваемостта от предходните години. Но все пак през миналата учебна 2020/2021 г. средният успех на матурата по БЕЛ бе 4,19, двойките 158, а шестиците 239. Mиналата година на областно ниво нямаше пълна шестица по БЕЛ. Най-високият резултат бе 5.98, постигнат от Нели Димитрова, която завърши Езиковата гимназия.

Добрата новина е, че сега четирима зрелостници са с резултат 6,00. Максималния резултат от 100 т. постигнаха Христина Франгова от ПМГ „Яне Сандански” – Гоце Делчев, Мария Георгиева, Силвена Йовчева и Паскалина Трайкова от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” – Благоевград.

Сред най-добре представителите се на матурата по български език и литература са абитуриентите на Езиковата гимназия, Природо-математическите гимназии в Гоце Делчев и Благоевград, СУ „Братя Каназиреви” – Разлог, завършващите СУ – Белица, Първомай, Коларово, Слащен, Кочан и Профилираната гимназия в Петрич.

Впечатление прави, че в 9 образователни институции средният успех е под „Среден” /3/ и е в диапазона от „Слаб” /2.80/ до 2.35.

А иначе средният успех от 3.91 за областта е съизмерим с успеваемостта на национално ниво, която е „Добър” /4,05/.

Важна промяна е и че от тази учебна година завършващите професионални гимназии задължително трябваше да положат като втора матура държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация /ДИПКК/. За т.нар. матура по професия можеше да се избира измежду три варианта – изпитна тема, тест и защита на дипломен проект, който бе предпочетен от преобладаващата част от зрелостниците. Випускниците на СУ-тата и профилираните гимназии пък държаха за втори ДЗИ предмет от профилиращата подготовка, който са избрали и са се обучавали във втори гимназиален етап /11 и 12 клас/. Така математика като втора матура по профилиращ предмет положиха 56 дванадесетокласници, от който по двама са с двойки и тройки, 19 с четворки, 20 с „Мн. добър” /5/. Има и 9 оценки над 5,50 и 4 пълни шестици, а средният успех е 4,70.

На първата по рода си матура по информационни технологии се явиха 47 абитуриенти, от които 22-ма са със „Слаб” /2/, шестици няма, а средният успех е 2,97.

Също за пръв път имаше матури по музика, където средният резултат е 3,33, по изобразително изкуство – 3,27, предприемачество – 3,83. Най-добре на нововъведените държавни зрелостни изпити са се представили 16-те ученици, положили матура по информатика. Там средният успех е 4,82, като двойки няма, 8 са с петици, двама с отлични оценки и също двама с пълни шестици.

Най-висок среден успех от 6,00 държи испанският език, ниво В1.1. С оглед на обективността трябва да се посочи, че този ДЗИ е държан от един зрелостник в областта и той е пълна шестица, същото се отнася и за немския език, ниво В.1.1, с успех от 5,60.

Най-много пълни шестици – 18, и 52 оценки над 5,50 има по английски език, ниво В1, следван от английски, ниво В.1.1, с 12 резултата от 6,00 и 52 над 5,50. По география има 38 двойки и три шестици, като 102-ма ученици са с „Добър” /4/. По биология успехът е 3,61, като 10 от оценките са над 5,50, петиците с 21, а слабите оценки – 31.

Много по-различна е ситуацията при матурата по професия. Държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация са положили 861 зрелостници на 17-те професионални гимназии в областта, както и от Спортно училище в Сандански. От тях 99 са с пълни шестици, 204 с отличен над 5.50, петиците са 254, четворките – 210, 43 тройки и 51 двойки. Средният успех е „Добър” /4,79/.

Сред постигналите най-добри резултати като среден успех от двата ДЗИ/ДИПКК са Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, ЕГ „Акад. Л. Стоянов”, Професионалната гимназия по транспорт в Разлог, Разложка гимназия „Никола Стойчев”, Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско, Земеделската гимназия в Сандански, ПГИТ – Петрич, ПМГ – Благоевград, ПГСАГ, Неврокопска професионална гимназия – Гоце Делчев. Средният успех от двата ДЗИ, без матурата по професия, е 4,37, а с ДИПКК е 4,53.

В обобщен вид: на всичките матури по отделните профилиращи предмети и изпитите за степен на професионална квалификация са се явили 4525 зрелостници. От тях 149 са с 6,00, 518 с отлични оценки. Петиците и четворките са съответно 1366 и 1396, „Среден” /3/ – 543, и „Слаб” /2/ – 553. 

На фона на цялата информация – разбивки по профилиращите предмети, положени като ДЗИ, включително и отделните /цели 9/ нива на чуждите езици, изпитите за професионална квалификация… се откроява фактът, че 119 зрелостници, при 28 миналата година, са с две двойки – тоест не са положили успешно нито матурата по БЕЛ, нито втората по профилиращ предмет или професия.

„Статистиката никак не е лицеприятна. Би следвало учениците да се отнасят по-сериозно към обучението си, особено в гимназиален етап, за да могат да придобият необходимите им знания, умения и да положат успешно ДЗИ/ДИПКК, и в крайна сметка да са подготвени за живота и евентуалното им кандидатстване в университети”, коментира началникът на РУО Ивайло Златанов.

Хубавото, е че в областта има трима зрелостници с по две пълни шестици. Това са Мария Георгиева и Силвена Йовчева от ЕГ с 6,00 по БЕЛ и английски език, и Христина Франгова от ПМГ – Гоце Делчев, постигнала максималните 100 точки и по български език и литература, и по математика.

Друга, вероятно положителна за мнозина зрелостници, промяна е, че от тази година в дипломите за средно образование влизат само оценките по учебните предмети, които са изучавани в 11 и в 12 клас. Те се записват като окончателни оценки по предмета/модула с точност до 0,01, като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет/модул. Оценките от ДЗИ не участват при формиране на общия успех и се вписват отделно. Или казано с други думи – оценките от матурите не влияят върху успеха от дипломите и имат най-вече „тежест” при балообразуването за кандидатстване в университет./struma.bg, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *