Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград днес

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград днес от 9:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Предложение № 60-00-181/26.05.2022 г., относно внесено искане за промяна на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 от 10.10.2019 г. за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

сн: архив Общински съвет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *