.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
14.01.2021 13:27

Коментари 0 / Видяна 824

От днес: В Благоевград започва данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци

От 14.01.2021 г. започва данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци.

 

Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 31 октомври на годината за която са дължими.

 

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

 

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 

За първото тримесечие – до 31 януари;


За второто тримесечие – до  30 април;


За третото тримесечие – 31 юли;


За четвъртото тримесечие – до 31 октомври

 

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна декларация и в същия срок заплатят пълния размер на данъка ползват отстъпка 5 на сто.

 

Данъчно задължените лица ще бъдат уведомени в срок до 01 март за размера на дължимите данъци, респективно такса за битови отпадъци чрез изпращане на годишните съобщения за задължения.

 

Начините по които може да бъде извършено плащането са:

 

В брой

 

на касите на Дирекция „Местни данъци и такси“


на касите на „Изипей“


на касите на „Фаст пей“

 

В пощенски клон

 

с пощенски запис на данъчно плащане

 

По банков път

 

BIC: SOMBBGSF, IBAN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344 при Общинска Банка АД

 

Онлайн

 

Чрез Виртуален Пос-терминал на сайта на Община Благоевград: www.blgmun.com

 

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

 

442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

E79 News
Тагове:

Коментари: