.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
14.01.2021 10:41

Коментари 0 / Видяна 232

ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ започна изграждането на Система за мониторинг на водните ресурси в община Благоевград по Проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност“ по Програма за трансгранично

В рамките на проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност“ („Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency”) с Акроним WRESTLE и договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, от 01.12.2020 година в гр. Благоевград, започна първата част от изграждането на система за мониторинг на водните ресурси, съвместно с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград като част от Съвместна система за управление на водните ресурси.

 

Реализирането на системата обхваща два етапа – инсталация на оборудване и разработване на софтуерни приложения за ранно известяване и мониторинг на потреблението на вода, с цел осигуряване на по-добра ресурсна ефективност и по-бързо локализиране на течове и загуби по водопроводната мрежа.

 

Преносът на данни и информация за потреблението на вода ще бъде осъществено посредством допълнително инсталирани към оборудването логери за дистанционно отчитане, които ще предават информацията.

 

Първичната и обработената информация ще бъде насочвана към Съвместната система за управление на водните ресурси, която се изгражда като основен резултат от проекта, и е разположена на територията на Общинското предприятие Водоснабдяване и канализация – Александрупули (гр. Александрупули, Република Гърция), като същевременно данните ще постъпват и към заинтересованите страни – оператори на ВиК услуги.

 

Допълнително изградените софтуерни продукти ще позволят на крайните клиенти да достъпват до информацията за потреблението и да осъществяват контрол върху разхода на вода.

 

Специфична цел на проекта е изграждането на отговорно поведение на гражданите и организациите на територията на Община Благоевград по отношение на употребата на водните ресурси.  

 

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: ТУК

 

E79 News
Тагове:

Коментари: