.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
18.06.2020 18:09

Коментари 0 / Видяна 5512

ВАС отхвърли жалбата на кмета Р.Томов за допълване на решението и спиране на делото му заради Конституционния съд!

Още по темата: Делото на кмета Румен Томов насрочено за 1 февруари Безобразията по делото „Томов“ продължават ВАС отложи делото срещу кмета на Благоевград ВАС промени датата - решава за отстраняването на Томов на 18.01.21 г. Румен Томов получи призовката от съда за неговото отстраняване като кмет на Благоевград ВАС решава за Томов в края на януари 2021 година ВАС възобнови делото срещу Томов След 10 дни решават съдбата на Румен Томов като кмет РУМЕН ТОМОВ ОСТАВА КМЕТ ДО ПРОИЗНАСЯНЕ НА КС ВАС отхвърли жалбата на кмета Р.Томов за допълване на решението и спиране на делото му заради Конституционния съд!

 

ВАС със свое решение от днес отхвърли като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на адвоката на кмета Румен Томов, Милана Кривачка за допълване на решението и, с което потвърдиха решението на АС Благоевгради и ОИК за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета.

 

Върховните магистрати разбиха и надеждите спиране на делото, докато не се произнесе Конституционния съд и УТОЧНИХА, ЧЕ "след постановяване на окончателното съдебно решение по спора, свързан с обжалване на решение № 104 от 22. 01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г, настоящият състав, сезиран с искане за допълване на решение №4542 от 16. 04. 2020г. не може да отмени или измени постановеното вече съдебно решение, дори след благоприятно за страната решение на Конституционния С по к. д. № 5/2020г, се казва в решението.

 

Ето какво постанови ВАС :

По изложените съображения Върховният административен съд намира искането за допълване на решение № 4542 от 16. 04. 2020г. по адм. д. №2420/2020г. за НЕОСНОВАТЕЛНО и същото следва да се отхвърли.

 

Искането за спиране на производството по адм. д № 2420/2020г. по описа на ВАС на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, вр. чл. 144 АПК до приключване на к. д. № 5/2020г., като предявено след постановяване на окончателния съдебен акт по настоящото дело не може да бъде уважено. С постановяване на окончателен съдебен акт висящността на основния спор свързан с обжалване на решение № 104 от 22. 01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г., по описа на АС - Благоевград е приключена.

 

След постановяване на окончателното съдебно решение по спора, свързан с обжалване на решение № 104 от 22. 01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г, настоящият състав, сезиран с искане за допълване на решение №4542 от 16. 04. 2020г. НЕ МОЖЕ ДА ОТМЕНИ ИЛИ ИЗМЕНИ ПОСТАНОВЕНО ВЕЧЕ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ,ДОРИ И СЛЕД БЛАГОПРИЯТНО ЗА СТРАНАТА РЕШЕНИЕ НА КС .

 

Понастоящем е висящо единствено производството по искането по чл. 176, ал. 1 АПК за допълване на съдебното решение № 4542 от 16. 04. 2020г., в рамките на което е депозирано искането за спиране на делото. Решението по к. д. № 5/2020 на КС на РБ няма отношение на преюдициалност спрямо допълнителното решение, по чл. 176 АПК, поради което искането за спиране на производството на посоченото основание се явява неоснователно.

 

В хода на производството по чл. 176 АПК, при прегледа на съдебно решение №4542 от 16. 04. 2020г. по адм. д. №2420/2020г. настоящият съдебен състав на Върховния административен съд служебно констатира, че е налице очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебния акт, изразяваща се в това, че след думите : " ОСТАВЯ В СИЛА" съдът е пропуснал да напише думата "решение", въпреки че след това е посочил неговия номер, дата, номер на делото и съда, който го е постановил, а именно : "№ 104 от 22. 01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г. на Административен съд – Благоевград". Липсата на посочената дума не следва да се разглежда като непълнота на съдебния акт по см. на чл. 176, ал. 1 АПК, доколкото касационният съд е формирал воля по спорния предмет и се е произнесъл по цялото искане - обстоятелство, което отличава производството по чл. 176, ал. 1 АПК от производството по чл. 175, ал. 1 АПК. Налице е очевидна неточност според определението, за очевидна фактическа грешка, дадено в чл. 175, ал. 1 АПК и същата следва да се отстрани по реда на чл. 175 АПК.

 

С оглед на изложеното, Върховният административен съд РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ искане на инж. Р. Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, подадена чрез адв. М. Кривачка за постановяване на допълнително решение по адм. д. № 2420/2020г. по реда на чл. 176, ал. 1 АПК,

ОТХВЪРЛЯ искане на инж. Р. Томов за спиране на производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, вр. чл. 144 АПК до приключване на к. д. № 5/2020г.

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение № 4542 от 16. 04. 2020г. по адм. д. №2420/2020г. като след думите : " ОСТАВЯ В СИЛА" се добавя думата : " решение".

 

Допуснатата поправка да се отрази в поправеното решение.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване".

 

Припомняме, че ВАС предстои да разгледа и обжалването на решението на АС Благоевград ,с което бе потвърдено решението на ОИК за детрониране на Румен Томов . Тази седмица то отпътува от Благоевград и се очаква ,че до края на месеца и най-късно началото на юли казусът Томов ще приключи окончателно .Днешното решение показа ,че надеждата ,че Конституционният съд може да отмени влязло в сила решение на ВАС отпадна,така както многократно сме писали .

 

Каквото и да реши Конституционният съд то решението няма обратна сила и важи само за висящи дела ,а не за случаи като на Томов ,при които има постановено и влязло в сила решение .

 

Мачът е на финалната права . Скоро ще стане ясно окончателно Румен Томов кмет ли е или вече не е ?! \ Struma.com

 

E79 News
Тагове:

Коментари: