.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
13.11.2019 13:57

Коментари 0 / Видяна 2352

Обявление от ОбС Благоевград във връзка с набиране на съдебни заседатели за Районен съд Благоевград

Още по темата: Насрочената за 31 август сесия на ОбС- Благоевград се отменя Обществено обсъждане за бъдещето на новия православен храм ще се проведе в Благоевград Бурни дебати около изграждането на нова черква в Благоевград Намаляват „Тротоарно право” за заведенията в центъра на Благоевград Р. Тасков към ОбС: Спрете да занимавате хората със себе си и почнете да работите ОБНОВЕНА: Намалиха на половина зам-председателите на ОбС - Благоевград ОбС - Благоевград заседава днес ОбС – Благоевград променя бюджета, ако „кметът не се вземе в ръце“ Рекорден брой точки ще разгледа ОбС – Благоевград в петък (ВИДЕО) Липса на кворум провали днешното заседание на ОбС - Благоевград

Уважаеми жители на община Благоевград,

 

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Благоевград и на основание писмо с изх. No 364/05.11.2019 година на Председателя на Районен съд Благоевград, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт,Общински съвет Благоевград открива процедура за избор на 72 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Благоевград.

 

Каним заинтересованите жители на община Благоевград да представят в Общински съвет Благоевград, кабинет 108 в сградата на Община Благоевград необходимите документи в срок от 08.11.2019 година до 10.12.2019 година.

 

I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. да имат завършено най-малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Благоевград, следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет може да се обърне за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

 

Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет No 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград- http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.

Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет No 108 в срок от 08.11.2019 година до 10.12.2019 година.

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

 

Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че могат да подадат съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на адрес info@comdos.bg.

 

В заявленията следва да посочат, че документът им е необходим преди 10.12.2019 година.

За повече информация и образци на заявления: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani

 

E79 News
Тагове:

Коментари: