.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
10.09.2019 18:07

Коментари 0 / Видяна 1264

Засушаване и повишаване температурата на водата са сред причините за мъртвата риба в яз.Пчелина

 

Във връзка със сигнали за мъртва риба в района на яз. Пчелина Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ даде пресконференция този следобед.

 

Комплексни са причините, довели до измиране на риби в язовир Пчелина. Това каза на брифинг директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев. Той обясни, че от една страна те са природни, а от друга – антропогенни чрез въздействие върху река Струма и в частност язовир Пчелина. „По отношение на природните държа да отбележа, че те са значими като фактори за състоянието на рибната фауна в язовира. Първо – намираме се в периода на маловодие. Река Струма в този ѝ участък е в критично ниско ниво. Големи притоци на реката, при това от първи порядък, са пресъхнали. Другата причина е високата температура, измерена в язовира – около 30 градуса на повърхността и в дълбочина между 7 – 10 метра около 24 градуса. Голяма част от рибните видове при температура около 22 градуса агонизира, а при 30 градуса умира. Високата температура и количеството разтворен кислород във водата са в обратна пропорционалност“, каза още инж. Георгиев. Той обясни, че съчетанието на висока температура и намалено съдържание на кислород увеличават процеса на смъртност при рибите и другите живи същества в язовира. Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски райони“ обясни също, че периода между средата на месец август и началото на месец септември се характеризира с цъфтеж на фитопланктона в стоящи или бавнотечащи води. Според инж. Георгиев това е фактор, който допълнително допринася за намаляване на кислорода във водите.

 

 По отношение на антропогенните фактори, той посочи, че има издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в река Струма от промишлени предприятия. „В река Струма преди язовира се заустват отпадъчните води от битовата канализация на град Перник, след пречиствателната станция на град Батановци. Тези процеси и това заустване е контролирано от Басейнова дирекция, затова може да кажем, че през последната 1 година не са установени превишения на индивидуалните им емисионни ограничения, поставени в разрешителните. Но самото маловодие и изпускането на отпадъчни води нарушава баланса между чисти природни води, пречистени и непречистени води. Друг антропогенен фактор, който до този момент никой не споменава е, че в язовира са извършвани зарибявания, които макар да са добри като намерение, не са били съгласувани и не са по правилата“, подчерта инж. Георгиев. Той каза още, че не е поискано разрешение и  съгласуване на самото зарибяване от отговорните институции – Басейнова дирекция, РИОСВ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. По думите му лицата, които са извършили зарибяването не са съгласували с институциите нито видовете, нито количеството риба, поради което съществува вероятност язовира да е презарибен.

 

Инж.Георгиев  информира още, че ежемесечно се извършват наблюдения в три пункта – преди язовира, в язовира и след язовира. „Наблюдават се 60 показателя. При това наблюдение ние не сме установили драстични нарушения и превишения на нормите за качество за съответния воден обект“. Той отбеляза, че две акредитирани лаборатории извършват въпросния мониторинг. Инж. Георгиев допълни, че се извършва и засилен контрол, като за последните 8 месеца са извършени над 100 такива, една част от които са по сигнали.

 

Автор: Радио Фокус-Пирин, E79 News
Тагове:

Коментари: