.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
01.08.2019 14:11

Коментари 0 / Видяна 505

Оповестиха публично планът за развитие на ФК Пирин Благоевград

Още по темата: Най-новото попълнение на Пирин Три дни почивка за орлетата след първия етап на подготовка Ново ръководство на школата на ФК Пирин Благоевград Анди Тод е новият помощник треньор в Пирин Шест на проби в Пирин Стефан Дафовски е новият вратар на Пирин Благоевград ФК Пирин стартира подготовка днес ФК Пирин си купи автобуса и си направи подарък за Нова година ФК Пирин ще привлече поне трима състезатели Пирин (Бл) ще участва в коледен турнир

След като преди по-малко от седмица на юлската сесия на ОбС Благоевград бе разгледан и приет Бизнес планът предложен от “Емирейтс Фъндс Ексчейндж” за развитието на футболния клуб, днес от дружеството обнародваха пълния текст на документа, с който може да се запознаете по-долу.

 

Скъпи орлета,

Поради големия интерес и обществена значимост, както и многобройните запитвания към клуба за плановете и целите пред отбора в следващите години, на вашето внимание предоставяме входирания и вече одобрен бизнес план за развитието на ФК Пирин Благоевград.
Планът претърпя някои козметични промени, като вместо промяна в учредителния документ посочен във фаза едно, поради наложителност от лициензионните изисквания за получаване на лиценз в професионалния футбол, двама представители на „Емирейст Уелт“, единият от които е г-жа Ива Уорън, ще бъдат назначени на оперативни постове за по-гладко преминаване и към фаза две от бизнес плана.
Финансовите параметри са силно консервативни и представляват минимум допустимост, особено в приходната част.
Особено важни точки в плана са:

 1. Всички бъдещи средства, гласувани и предоставени от Община Благоевград отиват в отделна сметка, предназначена единствено и само за ДЮШ на ФК Пирин.
 2. Инвестицията само от “Емирейтс Фъндс Ексчейндж” възлиза на 1 500 000 лв. на година. 
 3. В бюджета е предвиден 50% буфер ( средства над предвидените ), който да гарантира спокойствие при надвишаване на заложените месечни граници.
 4. Дългосрочност на инвестицията и амбиция за развитие на клуба във Втора, а след това и в Първа лига.

Напред и нагоре,  и само Пирин!

 

„ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“ ЕООД

„ЕМИРЕЙТС УЕЛТ“ ЕАД

гр. София, бул. Ал.Стамболийски 84-86, ет. 4, офис 18

========================================================================

 

Б И З Н Е С  П Л А Н 

за

придобиване на управленско партньорство и собственост съвместно с Община Благоевград в „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД (Клуба) и подобряване на финансовото му състояние

 

Настоящият бизнес план е изработен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, ЕИК 201075627, гр. София и е предназначен за представяне пред Община Благоевград, Общински съвет Благоевград и Кмета на Община Благоевград. Бизнес планът е съобразен с основните параметри на Годишния финансов отчет за 2018 г. на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД (Клуба), както и с обоснованите очаквания за развитие на Клуба.

Целта на настоящия бизнес план е да се подобри управлението на клуба, да се осигури финансиране за формирането на екип от футболни специалисти, треньори и футболисти, който да създаде ефективна система на подготовка на детско юношеска школа (ДЮШ) и на представителния мъжки отбор, така че да се създаде един отбор от футболисти, който да може да постигне високи резултати при участието си във Втора Професионална Лига и в последствие в Първа Професионална Лига.

 

Една от основните цели на плана е да очертае стъпките за придобиване на управленско участие на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД в Клуба.

 

В плана са отчетени очакваните инвестиции, които трябва да бъдат направени в поддръжката и модернизацията на стадион „Христо Ботев“ и тренировъчните бази в с. Рилци и с. Падеш от Бюджетно звено „Спортни имоти“, както и покриване на текущи разходи за подготовка и участие във футболните първенства. В настоящия бизнес план разчитаме на поддръжката на спортните бази от Община Благоевград така, както е било до момента.

Основните раздели на бизнес плана обхващат:

А) Фази на придобиване на управленско участие в Клуба;

Б) Инвестиционна схема за предоставяне на финансиране на Клуба с оглед постигане на поставените в настоящия План цели.

 

А) ФАЗИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО УЧАСТИЕ В КЛУБА. Придобиването на управленско участие в Клуба се извършва на 2 фази, както следва:

 1. 1. Първа фаза. Тя изисква промяна на Дружествения договор на Клуба, тъй като той е ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Благоевград. Промените в дружествения договор, които предлагаме са следните:

1.1. Назначаване на втори управител и промяна в начина на представляване като управителите представляват и управляват Клуба само заедно. Вторият управител да бъде предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Целта на предложената промяна е да се придобие възможност „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да има достъп до управлението на Клуба и да наблюдава конкретните действия по управление, да има достъп до оперативните проблеми, възникващи в работата, да предлага и взема решения, както и получава пълна информация за текущите приходи и разходи в Клуба;

1.2. Назначаване на финансов контрольор, предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Целта на предложената промяна е „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да има пълен достъп до финансовите потоци и да ги контролира, да провери документооборота, касаещ финансовата дейност, отчетността, както и да се установят евентуални проблемни моменти и да се предложат решения на управителите. Ще се запази отчетността на контрольора и пред Община Благоевград;

1.3. На отделен представител на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да бъде предоставен достъп до електронното банкиране на Клуба (пасивно, само с възможност да наблюдава транзакциите, извършвани от управителите), както и достъп до счетоводството на Клуба с оглед анализ на практиките и отчетността.

 

Първата фаза се развива паралелно с вече сключения договор за рекламно сътрудничество с „Емирейтс Уелт“ ЕАД на 11.06.2019г.

 

С оглед засвидетелстване на сериозността на инвестиционните намерения, както и досегашните ангажименти към Клуба, посочваме, че от г-н Павел Белогоур, като собственик на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, са направени дарения и рекламни плащания общо в размер на 410 000 лв. Извън посочената сума са предоставени средства за екипировка и покриване на допълнителни разходи около 30 000 лв.

 

 

 1. Втора фаза. Формиране на съвместно ООД с фирма „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ с участие на „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Към тази фаза се пристъпва след като бъде премината първата фаза и с нея ще се реализира по-задълбочено управление на Клуба от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД. Елементите на втората фаза са следните:

 

2.1. Създаване на дружество с ограничена отговорност (ООД), в което съдружници с разпределение на дяловото участие са: а) „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД – 25% участие в капитала; б) „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД – 75% участие в капитала. Капиталът и правата на съдружника с 25% участие не допускат блокираща квота или разширено право на дивидент.

 

Община Благоевград като собственик на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД следва да поеме отговорност да гласува бюджет на Клуба, не по-малък от 0.5% от годишния бюджет на Община Благоевград, които в по-голямата си част ще бъде използван за развитие на детско-юношеската школа (ДЮШ).

 

Предметът на дейност би бил следния: Създаване на професионални, аматьорски и детско – юношески отбори по футбол, извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по футбол, регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, придобиване и оценка на права на реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирането и извършване на спортни услуги за гражданите, организиране на школи и курсове за учебно – тренировъчна и спортно – състезателна дейност, изграждане и стопанисване на спортни облекла и съоръжения, подпомагане на занимания на гражданите по футбол и организиран за практикуване на футбол, осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола, осъществяване на тренировъчна и спортно – състезателна дейност по други видове спорт, осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно – административна дейност, изграждане, стопанисване и поддръжка на спортни съоръжения, развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта, организиране на спортни турнири, състезания, футболни срещи и др., развитие на детско – юношески спорт, откриване и подпомагане на спортни таланти, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

 

2.2. Дружеството ще има седалище и адрес на управление в гр. Благоевград и ще се управлява и представлява от 2-ма управители само заедно, единият предложен от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, а другият от „ОФК ПИРИН“. Капиталът се предвижда да е 10 000 лева.

 

2.3. „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД следва да прехвърли лиценза си за състезателни права във Втора професионална лига и за първенствата на БФС, на новоучреденото дружество. Посочваме, че това е condition sine qua non за реализирането на Втора фаза и цялостния бизнес план. За гладкото приложение на бизнес плана, Втора фаза следва да се завърши възможно най-бързо, като очакваме да се случи не по-късно от 3 месеца от представянето на плана.

Целта на формирането на новото ООД е да може „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД да прави целеви допълнителни парични вноски по ТЗ и с тях да се постигнат целите, определени в настоящия Бизнес план. Чрез целевите вноски се дава по-голяма оперативност, а същевременно се запазва и възможността рекламни договори да се сключват, както с „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД, така и с неговото дъщерно дружеството „Емирейтс Уелт“ ЕАД.

 

Очаквано развитие на съвместното дружество „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ООД по спортна подготовка и участие в турнири.

 • За Сезон 2019/2020 Клубът ще разчита основно на собствени футболисти картотекирани през настоящата спортно-състезателна година и на футболисти от младежки формации;
 • Създаването на треньорски екип и екип от футболни специалисти, с доказани качества и репутация, които да започнат и доразвият процеса по възстановяване на позициите на Клуба и достигането на челни места във Втора лига;
 • Развитие на детско-юношеската школа и създаване и развитие на връзки с водещи европейски школи и отбори;
 • Развитие на женски футбол към Клуба във всичките му форми като се водят разговори с ФК „Спортика“ в тази насока;
 • Формирането на маркетингова стратегия. Изграждане на подход за позитивен PR на Клуба чрез местни медии и такива на национално ниво;
 • Формиране на бюджет за трансфери и подготовка, адекватен на поставените цели, както и бонуси на служителите, основани на постигнати резултати.

 

 

Дългосрочна цел: при реализиране на инвестиционна програма и правилно структуриране на ресурсите в Клуба и общото дружество, в период до 36 месеца може обосновано да се очаква, че Клубът да се завърне в Първа Професионална Лига, с което да отбележи достойно 100 годишнината от създаването си.

 

Б) ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛУБА

Инвестиционната политика обхваща инвестициите по създаване на екип от треньори и футболисти, разширяване и подпомагане на ремонтните дейности по стадиона и тренировъчните бази, закупуване на необходимото оборудване и развитие на ДЮШ.

Принципи и цели:

Инвестиционна политика е изградена на базата на следните принципи:

 1. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва участието на клуба в националните първенства и турнири;
 2. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва тренировъчния процес на новосъздаденото дружество „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ООД;
 3. Изграждане и поддържане на спортна база, която да обслужва мачовете и тренировъчния процес на ДЮШ;
 4. „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД предвижда формирането на финансов буфер в размер на 50% от заложения бюджет, изчислен на основа осигурените от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД средства.
 5. Откриване и поддържане на отделни банкови сметки за: а) осигурен бюджет за 6 до 12 месеца на Дружеството; б) за рекламодателите и постъпленията от реклама; в) за ДЮШ и финансирането ѝ.
 6. Публичен отчет за съответния месец, предоставян най-късно до 14-то число на следващия месец от ръководството на Дружеството;

 

Анализ на приходите и разходите в оперативната дейност на съвместното Дружество, възможности за реализиране на печалба.

С оглед развитието на Дружеството, „Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД прогнозира следните приходи и разходи (в хил. лева).

 

 

 

 

(в хил.лв)

E79 News
Тагове:

Коментари:

 

Отчет за приходи и разходи

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Приходи

2070

2140

2510

2710

2930

Приходи от мачове

50

70

 

90

110

130

Спонсорство, реклама и мърчандайзинг

50

70

100

150

200

Телевизионни права

30

50

300

350

400

Продажби на състезателни права

50

100

ДЮШ и други (дарения към ДЮШ)

90

100

120

150

200

Приходи от финансиране от Община Благоевград

350

350

400

400

400

Собствени средства от „Емирейтс фъндс ексчейндж“ ЕООД

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Оперативни разходи

1525

1832

2169

2406

2643

Материали

60

70

80

90

100

Външни услуги

250

300

300

300

300

Персонал

1 200

1 350

1 600

1 800

2 000

Разходи за стадион и база

10

15

20

25

30

Други

200

240

260

280

300

EBITDA

 

 

 

 

 

Амортизация

5

7