.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
12.06.2019 14:49

Коментари 0 / Видяна 189

Правителството одобри резултатите от заседанията на ЕС в Букурещ

 

Правителството одобри резултатите и от неформалното заседание на министрите по енергетика от ЕС, проведено на 1 и 2 април в Букурещ. Обсъдени бяха теми, свързани с бъдещето на енергийните системи в ЕС, които трябва да гарантират устойчив преход и постигане на целите в областта на енергетиката и климата след 2020 г.

 

Неформално заседание проведе и Съветът на ЕС по конкурентоспособност на 2 и 3 май в Букурещ. Акцент в дискусията беше приносът на малките и средните предприятия, стартиращите и разрастващите се компании за конкурентоспособността на ЕС. В сесията, посветена на единния пазар, министрите подкрепиха използването на интегриран подход в подкрепа на индустрията и по-доброто прилагане на правилата на единния пазар.

 

Министрите по околна среда на ЕС проведоха неформална среща на 20 и 21 май в Букурещ. Обсъдиха потенциала на иновациите и ролята на гражданите за прехода към климатична неутралност. В рамките на дискусията относно резултатите от Глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги министрите се обединиха около необходимостта от целенасочени усилия на глобално ниво за опазването и предотвратяването на загубата на биологично разнообразие. Бяха обменени мнения и по темата за контрола на замърсяването на водите с пластмаса и микропластмаси от реките до моретата.

 

E79 News
Тагове:

Коментари: