16 Октомври 2018 1 EUR = 1.9558 BGN 1 USD = 1.6721 BGN 1 GBP = 2.1985 BGN
.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
20.11.2017 12:31

Коментари 0 / Видяна 451

Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград за депото за твърди битови отпадъци в с.Бучино

На състоялата се днес извънредна сесия  на Общински съвет Благоевград бяха взети  няколко решения във връзка с преустановяване експлоатацията на общинско депо за твърди битови отпадъци намиращо се в землището на с. Бучино, община Благоевград.

Общинските съветници подкрепиха  предложението относно Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград за периода 2015 г. – 2020 г.

Целта на Програмата е Община Благоевград да очертае изпълними стратегии, за да подобри управлението на отпадъците и да предоставя качествени услуги в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците.Актуализацията от 2017 г. е съобразена с осъвременените данни от изготвения в периода август 2016 г. – март 2017 г., нов анализа на морфологичния състав и количеството на отпадъците, който има за цел да подпомогне Община Благоевград при оценка на изпълнението на ангажиментите на общината и страната по отношение на управление на отпадъците, произтичащи от членството в Европейския съюз.

Във връзка с кандидатстване на Община Благоевград, в партньорство с общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград, включващо общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ бе одобрено предложение  да бъдат поети от бюджета на Община Благоевград за времето на изпълнение на проекта средства за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020.

Дебати предизвика последната точка касаеща сключване на договор за предаване за обезвреждане чрез депониране на смесен битов отпадък  генериран на територията на общината, на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО), гр. Разлог. Депонирането на тези отпадъци да започне от 01.01.2018 г. до въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците,  регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Определената цена за депониране на един тон отпадък на РДНО, гр. Разлог, е 70 лв./тон отпадък без ДДС. В размера на цената не са включени отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

С цел спазване на поетите от страната ни ангажименти, към Европейската Комисия относно депонирането на отпадъци, всички съществуващи депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на изискванията, следва да прекратят експлоатацията до 31.12.2017 г., с цел предотвратяване на финансови санкции за България.Това налага да се преустанови експлоатацията на общинското депо за твърди битови отпадъци намиращо се в землището на с. Бучино, община Благоевград и да се организира обезвреждането на битовите отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци отговарящо на изискванията,  до въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Сключването на договор със собственик/оператор на отговарящо на нормативните изисквания депо за битови отпадъци, каквото е това в гр.Разлог, е задължително условие и за кандидатстване по различните процедури по ОПОС. Допълнително усложнение е фактът, че новото депо ще се изгражда на мястото на старото, което няма как да продължи да функционира. За изграждането на новото депо има избран изпълнител, работен проект и осигурено финансиране като прогнозният срок за  пускането му  в експлоатация е месец август 2018г.

Основният проблем, който бе очертан е невъзможността за бюджета на общината да поеме такава финансова тежест, каквато е сума по изпълнение на този договор.

В крайна сметка общинските съветници подкрепиха предложението и се обединиха около призива на кмета Камбитов, независимо от политическата си принадлежност, Община Благоевград да излезе с единна позиция пред Министерски съвет за поемане от страна на държавата на финансов ангажимент по изпълнение на  договора.

Като първа точка в дневния ред  бе включено обявяване решение на Общинската избирателна комисия представлявана от Йордан Симонски  за избор на общински съветник  от ПП „Партия на зелените“. Като нов съветник на мястото на подалия оставка Стефчо Станкев Гръчки клетва положи Янка Костова Шейтанска.

E79 News
Тагове:

Коментари:

 

Валутни курсове на БНБ за 19.09.2018

1 USD =1.67 BGN

1 EUR =1.96 BGN

1 GBP =2.20 BGN

10 CNY =2.44 BGN

1 CHF =1.74 BGN

100 JPY =1.49 BGN