23 Юни 2018 1 EUR = 1.9558 BGN 1 USD = 1.6951 BGN 1 GBP = 2.2386 BGN
.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
13.09.2017 09:15

Коментари 0 / Видяна 531

Днес отварят офертите за одит по време на проекта за саниране на общински административни сгради в Благоевград

Днес - 13 септември, от 10:00 часа в Зала № 101 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, Благоевград, ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на одит по време на изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”

E79 News
Тагове:

Коментари:

 

Валутни курсове на БНБ за 22.06.2018

1 USD =1.70 BGN

1 EUR =1.96 BGN

1 GBP =2.24 BGN

10 CNY =2.61 BGN

1 CHF =1.70 BGN

100 JPY =1.53 BGN