ЦИК освободи председателя на ОИК – Разлог

На свое заседание ЦИК освободи председателя на ОИК – Разлог, Елена Пандева.  Секретарят на ЦИК Севинч Солакова съобщи за Радио Благоевград, че е изпратено писмо до политическата сила, което по закон издига кандидат за нов председател на ОИК. Предстои да бъде разгледано направеното предложение.  На заседание утре, ЦИК ще разгледа и въведено търсене за избор на […]

Continue Reading