Временната комисия към Общински съвет Благоевград за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград одобри кандидатите

Днес в зала „22- ри Септември” на община Благоевград се проведе открито заседание на Временната комисия към Общински съвет Благоевград, по повод  изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград. На заседанието присъстваха: Иван Ризов – председател на комисията и членовете: Валентина Шаркова, Иван Станчев, Исмет Узунов и Кирил Илиев. Списъкът на […]

Continue Reading

Набират кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград

Днес от 12:30 часа, в кабинет № 108, ет. 1 на Община Благоевград, се проведе заседание на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели, избрана с решение на Общински съвет Благоевград, съгласно т. 2 от Протокол 1/ 20.01.2022 г.На заседанието на комисията присъстваха общинските съветници: Иван Ризов – председател и членове: Иван Станчев, […]

Continue Reading