Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ прие единодушно годишния доклад за състоянието на университета

ТОП НОВИНИ

Вчера се проведе заседание на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на което бе представен годишният доклад за състоянието на университета за периода 2020 – 2021 година. Събранието обсъди и единодушно прие представения от ректора проф. д-р Борислав Юруков годишен доклад.

Проф. Юруков приветства членовете на Общото събрание и отбеляза, че въпреки пандемията изминалата година дава много поводи за удовлетворение от постигнатите резултати. В изказването си ректорът отбеляза, че само преди няколко дни две от списанията, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – „Балканистичен форум“ и „Езиков свят“ са повишили своя рейтинг в световните бази данни.

Макар и изпълнена с предизвикателства, вследствие на пандемията от Ковид-19, ректорското ръководство отчита като успешна втората година от 4-годишния мандат. Университетът е изпълнил почти на 100% държавния план-прием и регистрира голям интерес към платеното обучение. През отчетния период Югозападният университет е повишил активността при кандидатстването и спечелването на проекти по различни международни и национални програми. От ръководството отчитат и трайна тенденция към повишаване броя на публикациите на академичния състав в международните бази данни. За поредна година ЮЗУ „Неофит Рилски“ регистрира ръст на мобилностите на студенти, докторанти, преподаватели и служители.

По време на заседанието Общото събрание изслуша и доклада на Контролния съвет, в който не бяха констатирани нарушения и нередности, в рамките на неговата компетенция.

Предложен бе и се прие начинът на разпределение на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *