Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание в петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 15 април 2022 година /петък/.

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 15 април 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 4 точки. Илко Стоянов – кмет на община Благоевград присъства на заседанието.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват предстоящото извънредно заседание на местния парламент на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 15 април 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-110 от 07.04.2022 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 81 по Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.03.2022 г., като незаконосъобразни за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

2. Предложение № 60-00-105/07.04.2022 г., относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация и изменение на Правилника за организация и дейността на звено „Инспекторат“.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

3. Предложение № 60-00-98/01.04.2022 г., относно приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 г. – 2024 г. на Община Благоевград.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

4. Предложение № 60-00-106/07.04.2022 г., относно преименуване на Общински куклен театър – Благоевград в Общински куклено-драматичен театър – Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *