От Благоевград стартира кампанията за представяне на процедура „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ”

ТОП НОВИНИ

Благоевград беше домакин на първата от поредица информационни срещи за представяне на процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”, финансирана по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Информационната кампания се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа. Участие в срещата взеха експертите на ОИЦ – Благоевград и ОИЦ- Кюстендил, представители на различни сектори на икономиката, браншови организации, общински администрации и граждани.

Основната цел на процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като те могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията, както и софтуер за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % – за предприятията от сектора на занаятите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16 септември 2024 г., а всички присъстващи на събитието имаха възможността да задават въпроси по Условията и начина на кандидатстване. Всички заинтересовани страни могат да получат допълнителна информация и разяснения по процедурата и изискванията към кандидатите и от експертите на Областен информационен център – Благоевград – на място в офиса, по електронна поща или телефон.

Информационната кампания на ГД ЕФК продължава до средата на месец юли в още пет града на страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *