Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков бе официален гост на юбилея на Административен съд (СНИМКИ)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

С тържествено честване, Административен съд – Благоевград отбеляза 15 години от създаването и функционирането си.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков бе официален гост на юбилея на Административен съд – Благоевград.

Юбилейното отчетно събрание се състоя в Младежки дом Благоевград, на което почетни гости бяха: Боян Магдалинчев-представляващ Висшия съдебен съвет (ВСС), Любомир Гайдов- заместник-председател на Върховния административен съд (ВАС).

Мария Тодорова – Председател на Административен съд Благоевград представи доклад за дейността на съдебната институция през изминалата 2021 година и съобщи, че за пореден път в своето петнадесетгодишно съществуване, Административен съд Благоевград, отчита отлични резултати.

През отчетната 2021 година са образувани 1 804 броя дела, от които 1170 броя първоинстанционни и 634 броя касационни дела. Административен съд Благоевград е сред най-големите по численост, а и сред най-натоварените административни съдилища в страната. Повече образувани дела, по-голям брой дела за разглеждане спрямо предходната година и произнасяне в по-кратки срокове, отчитат показателите на Административен съд Благоевград в статистическите таблици, одобрени от Висшия съдебен съвет.

На 1 март 2022 година се навършиха петнадесет години от създаването и функционирането на Административен съд Благоевград, като част от съдебната реформа в административното правораздаване. През тези години в съда са образувани 25 580 броя дела, стана ясно още от доклада за дейността на съда.

„Зад тези цифри стоят усилията и професионализмът на всички съдии и съдебни служители, които заедно започнахме и продължаваме реформата в административното правораздаване, затвърждавайки ежегодно отличните резултати в дейността на съда“, отбеляза председателят на съда Мария Тодорова.

С емоционално слово бяха припомнени емблематични моменти от изминалите години, оставили отпечатък в историята от създаването на съда до момента.

На председателя на Административен съд бе връчен плакет за принос в изграждането, развитието и усъвършенстването на Административен съд Благоевград, като част от съдебната система на Република България.

Официални гости на тържественото събитие бях: кметът на община Благоевград, Илко Стоянов, заместник-областният управител Анита Коцелова, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, проф. д-р Борислав Юруков – ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“, доц. д-р Николай Марин-Декан на Правно-историческия факултет./сн: Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *