Благоевградските детски градини преминават към система на делегираните бюджети

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Местният парламент прие Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 36 гласа „За“, 0 „Против“ и 1 „Въздържал се“. Решението бе взето на днешното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград.

За заместник-председатели на местния парламент бяха избрани: Георги Корчев, Ибраим Зайденов, Давид Петров, Георги Иванов, Иван Станчев и Ваня Кромбоа.

На днешното извънредно заседание бяха гласувани членовете и председатели на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград, както следва:

  • Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и жилищна политика с председател Антоанета Богданова;
  • Комисия по бюджет, финанси и европроекти – Милена Бунцева;
  • Комисия по здравеопазване – д-р Калоян Калоянов;
  • Комисия по социална политика – Христо Михалков:
  • Комисия за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации – Благовест Стоицов;
  • Комисия по образование, култура и вероизповедания – Василиса Павлова;
  • Комисия по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт и развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство – Васил Миладинов;
  • Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол – Анна Мазурска;
  • Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на общински съвет, обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси– Кирил Ваклинов.

За постоянен представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие на област Благоевград бе избран Димитър Урдев.

На днешното заседание местния парламент прие и предложението на кмета Байкушев, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в Зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 година.

След оспорвани дебати, изслушване на аргументи от страна на директор на детска градина и на училище, присъстващи в залата, с 27 гласа „ЗА“, 1- „Против“ и 5 „Въздържали се“, бе прието предложението за прилагане система на делегирани бюджети в детските градини и Център за личностнo и творческо развитие на децата на Благоевград /ЦПЛРДБ/ в Община Благоевград.

Общински съвет Благоевград одобри и предложението на кмета Байкушев, с което за ВрИД управител на „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД бе избран Бойко Пандурски, който е технически ръководител в ОП „Благоевград строй ремонт“.

С 32 гласа „За“ местните парламентаристи гласуваха Христо Климентов да поеме управлението на „Арт стейдж енд фест“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *