Общински съветници проведоха среща, свързана с ОФК „Пирин“

ТОП НОВИНИ

Днес в зала 5 на община Благоевград се състоя съвместно заседание на Комисия по опазване на обествения ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси, Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателни поръчки и Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации.

Поводът бе редица въпроси, относно състоянието на ОФК “Пирин”, които възникнаха към ръководството на клуба.

На заседанието бяха поканени да присъстват представители на благоевградския футболен отбор, които не уважиха поканата.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЛАГОЕВГРАД

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Покана за изслушване на г-н Атанас Дафинов Дафинов – Управител на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“ ЕООД и член на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ “ПИРИН“ АД и г-н Кирил Драганов Стойков –изпълняващ позицията член и представляващ Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД и г-н Станко Георгиев Йовчев – член на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, по искане на Комисията по опазване на обществения ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси, Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониториг на обществените и възлагателни поръчки и Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации.

На 18 август 2023 г. се проведе съвместно заседание на Комисията по опазване на обществения ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси, Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониториг на обществените и възлагателни поръчки и Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и непровителствени организации, относно цялостното състояние на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“ ЕООД и ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД.

След станалите разисквания Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониториг на обществените и възлагателни поръчки и Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации взеха РЕШЕНИЕ да бъде включена точка в дневния ред на предстоящо заседание на Общински съвет Благоевград на 25 август 2023 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22- ри Септември“ на Общината, относно разглеждане цялостното състояние на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“ ЕООД и ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД.

Комисиите взеха решение г-н Атанас Дафинов Дафинов – Управител на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“ ЕООД и член на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, г-н Кирил Драганов Стойков – изпълняващ позицията представляващ Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД и г-н Станко Георгиев Йовчев – член на Съвета на директорите на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, да бъдат поканени да присъстват на предстоящо редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 25 август 2023 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22- ри Септември“ на Общината.

КИРИЛ ИЛИЕВ
Председател на КЖКИРОбСМОВП

ЯСЕН НЕДЕЛЧЕВ
Председател на КДМСТНПО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *