Общински съвет Благоевград постановени 54 решения на редовното заседание днес

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

С 32 гласа „ЗА“ общинските съветници към Общински съвет Благоевград приеха повторно Решение 232 от 19 май 2023г., относно обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Зелен дол, Община Благоевград. Точката касаеше бъдещата индустриална зона, като имотите от публична общинска собственост стават частна общинска собственост. Прегласуването се наложи, тъй като точката бе върната със заповед на областния управител.

Местният парламент гласува единодушно и за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград (посмъртно) на режисьора Кирил Райчев Александров – по случай 90- годишнината от рождението му. Той получава званието за силните  професионални представления и заслугите му за развитие на театъра в Благоевград.

Писателят и журналист Федя Яков, също посмъртно, бе удостоен със званието „Почетен гражданин“, заради заслугите му за развитие на образованието и културата в общината в качеството му на учител, журналист, писател и администратор.

По време на днешното редовно заседание местния парламент разгледа предоставените доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за изразходвани от бюджета средства през 2022 година на народните читалища в община Благоевград.

Председателят на Комисията по социална и жилищна политика Любомира Хамбарджийска докладва предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград, подали съответните заявления, във връзка с Вътрешните правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград. То бе прието единодушно от местния парламент.

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 54 решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *