Държавата ще плаща част от семестриалните такси на студентите, които станат резервисти в армията

ТОП НОВИНИ

Държавата ще плаща част от семестриалните такса на студентите, които решат да минат военно обучение и придобият квалификация „Офицер от резерва“ на българската армия. Това предвижда проект за нова Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството. С нея се променя и военното обучение в училище. То вече няма да е в 9. и 10. клас, а в 10-и и 11-и. Документът урежда и обучението на желаещи да бъдат зачислени като резервисти, които са завършили висше образование.

Предвижда се наредбата да влезе в сила от учебната 2023/2024 година.

Въвеждат военно обучение в 11. и 12. клас от тази есен

Проектът е на двама министри – на отбраната и на образованието – и е публикуван за обществено обсъждане, след което ще бъде гласуван от правителството. С приемането му ще се отмени сега действащата наредба от 2013 г., която урежда въпроса за военното обучение в училище.

Студенти

Военното обучение за студенти и висшисти ще е 1000 часа, два семестъра в рамките на две учебни години.

Държавата ще покрива до 25%, но не повече от 300 лева, за всяка от платените две семестриални такси.

Обучението ще провеждат военните ни висши училища.

За него няма да имат право да се записват чужди граждани, както и притежаващи двойно гражданство – българско и чуждо, а единствено хора с едно – българско – гражданство.

За периода на присъственото военно обучение на студентите ще се осигуряват: безплатно настаняване, безплатна храна или левовата ѝ равностойност, застраховка срещу смърт и неработоспособност вследствие злополука при изпълнение на задълженията във връзка с обучението, униформено облекло и снаряжение.

Записаните за придобиване на професионалната квалификация „Офицер от запаса“, които не завършат обучението си, ще трябва да върнат средствата за обучение, настаняване и храна за периода, в който са били обучавани.

Завършилите ще полагат военна клетва и ще им се присвои първо офицерско звание по резерва.

Учениците

Общите рамки на военното обучение се запазват, както досега. То ще се провежда по пет учебни часа във всеки от двата класа в часа на клас от 1 декември до края на учебната година. Военни или цивилни от Министерството на отбраната ще подготвят учениците в присъствието на класния им ръководител.

10. клас обхваща следната подготовка:

– усвояване на знания и умения, свързани със защитата на родината;

– същност и съдържание на гражданско-военните отношения;

– оказване на помощ на населението от въоръжените сили при военни кризи;

– оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм;

– защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Темите за 11. клас включват:

– въоръжени сили на Република България – история и настояще;

– мисии и задачи на въоръжените сили на Република България; участие в операции и мисии извън територията на страната;

– същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на България;

– въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили;

– приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България.

/trafficnwes.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *