Заместник-председателят на Общински съвет Благоевград, Кирил Ваклинов, подписа приемо-предавателен протокол и предаде 2 бр. флаш-памет /оригинал/, съдържащи подписка за провеждане на местен референдум

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Заместник-председателят на Общински съвет Благоевград, Кирил Ваклинов, подписа приемо-предавателен протокол и предаде 2 бр. флаш-памет /оригинал/, съдържащи подписка в структуриран електронен вид за провеждане на местен референдум на територията на община Благоевград

Днес, 03.02.2023 год., в 10.00 часа, в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, кабинет 108, в присъствието на:

1. Кирил Спасов Ваклинов – Заместник-председател на Общински съвет Благоевград

2. Биляна Цветкова Филчева – технически сътрудник към Общински съвет Благоевград

– от една страна ПРЕДАЛИ,

и

1. Александрина Николаева Пандурска – Председател на Инициативния комитет по чл. 27, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, организиращ подписка за произвеждане на местен референдум по следния въпрос:

Одобрявате ли решението на Общински съвет Благоевград за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на инвестиционно намерение „Скапто Терме АкваПарк Бачиново“?

– от друга страна ПРИЕЛ,

се състави приемо-предавателен протокол за следното:

Кирил Спасов Ваклинов и Биляна Цветкова Филчева предадоха на Александрина Николаева Пандурска 2 бр. флаш-памет /оригинал/, съдържаща подписка в структуриран електронен вид за провеждане на местен референдум на територията на община Благоевград, област Благоевград.

​Настоящият протокол бе подписан в два еднообразни екземпляра, по един за двете страни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *