Банките искат такса за замяна на левове с евро

ТОП НОВИНИ

При обмяна на големи суми е необходимо предизвестие, за да осигурят банкноти

При влизане в еврозоната търговци ще взимат до 50 монети наведнъж

Такава е практиката в Хърватия

Да има такси при обмяна на големи суми левове в брой с банкноти евро на гише в банка след влизането ни в еврозоната, предлагат от Асоциация на банките в България (АББ). Освен това обмяната на левове срещу евро да става след предварително уведомление, настояват от АББ.

В концепцията за закон за въвеждане на еврото, подготвена от Министерството на финансите, предлагат шест месеца след влизането ни в еврозоната банките да обменят левове срещу евро напълно безплатно. Целта е хората да имат време да обменят всичките си налични левове с банкноти и монети евро, като смяната на валутата да не им струва нищо. Предвидено е едва след шестия месец банките да могат да слагат такса за обмяна на левове за евро.

От Асоциация на банките в България са подготвили подробно становище по предложенията на Министерството на финансите. От АББ искат в закона за еврото да бъде определен размер (брой банкноти/монети или максимална сума), над който може да се иска плащане на такса за замяна на левове за евро през първите шест месеца от влизането ни в еврозоната.

Обмяната на левове срещу евро да бъде безплатна до определен лимит, предлагат от АББ. Този лимит би могъл да бъде определен или по отношение на количеството банкноти и монети, които физически ще се обменят – например 100 броя левови банкноти и 50 броя монети, или да се определи като левова сума, до която обменът е безплатен, като например, тази сума би могла да бъде обвързана със съществуващото ограничение в Закона за ограничаване на плащанията в брой – 10 000 лв., а за монетите – 100 лв., посочват от АББ в становището си.

Подобна е и практиката в Хърватия, която влезе в еврозоната на 1 януари 2023 г. В хърватския закон за приемане на еврото е поставен лимит на определени количества банкноти и монети, до които клиентите на банките могат да обменят куна банкноти и монети безплатно. Въвеждането на такса при обмяна на левове над определен праг с евро не е забранено и от регламента на ЕС относно въвеждането на еврото, посочват от АББ. В регламента е посочено, че банките обменят безвъзмездно банкнотите и монетите на техните клиенти, деноминирани в националната валута, за банкноти и монети в евро до размер, който може да бъде определен в националното законодателство.

Банките трябва да имат възможност да изискват предизвестие при обмяната, за да осигурят необходимите количества банкноти и монети, както и за да бъде предотвратено струпване на хора в офисите, става ясно от становището на АББ. Банките искат в закона за еврото да бъде записано, че могат да прилагат определените от тях лимити за теглене на суми в брой без предизвестие. В момента всяка банка сама решава суми до какъв размер може да бъдат изтеглени от клиентите без предизвестие.

От Министерството на финансите са посочили, че приемат по принцип предложенията на АББ и те ще бъдат разгледани при разработването на закон за въвеждане на еврото в България.

Един месец след влизането ни в еврозоната, като заложената от парламента цел е това да стане на 1 януари 2024 г., ще може да плащаме в магазините с левове и евро. Но е предвидено търговците да не бъдат задължени да взимат повече от 50 монети за едно плащане.

Спират левовите преводи

Лихвите няма да бъдат по-високи

Необходими са правила

При влизането ни в еврозоната лихвите по кредитите няма да бъдат по-високи от действащите дотогава.

В закона за въвеждане на еврото трябва да бъдат разписани правила за определяне на лихвите по кредити, ако в момента те се определят на база левови индекси, става ясно от становището на АББ.

При влизането ни в еврозоната и замяната на левовете с евро вече няма да бъдат изчислявани левови индекси, като например размера на лихвите по левови депозити в банките. Затова банките трябва да имат възможност да заменят тази индекси с други. Същевременно трябва да бъде гарантирано, че каквито и промени да бъдат направени лихвите по кредитите за клиентите на банките няма да са по-високи от действащите преди влизането ни в еврозоната, посочват от АББ. Банките вече имат опит с промяна на индексите, на базата на които определят лихвите по кредитите, без клиентите им да бъдат ощетени. Това се случи през 2018 г. след като беше преустановено изчисляването на индекса SOFIBOR.

От АББ обръщат специално внимание, че от датата на влизането ни в еврозоната няма да може да бъдат правени левови преводи. Затова няма как да бъде изпълнена предвидената възможност в концепцията за въвеждане на еврото един месец да може да плащаме данъците си и с левове и с евро. Един месец след влизането ни в еврозоната хората ще могат да плащат в магазините и с левове и с евро. Но няма да могат да правят банкови преводи с левове, дори да са за плащане на данъци.

Ще ни показват баланса по картата в две валути

Няма да обединяват сметки в левове и евро

Всеки сам ще решава

Още от месец юни е възможно банкоматите да ни уведомяват в две валути какъв е балансът по левовата ни сметка.

В концепцията за въвеждане на еврото е предвидено обединяване на банкови сметки и карти на клиенти, които в момента имат и левови и еврови сметки. Според Асоциацията на банките в България такова обединяване технически не може да бъде извършено и в никакъв случай не може да е без изричното желание на клиента. Намираме за опасно и неприемливо по
законодателен път да се урежда механичното обединяване на сметки/карти на клиенти, тъй като това не само е невъзможно в повечето случаи, но клиентът може изрично да желае да има отделни сметки, тъй като, например, те са оповестени на негови контрагенти, посочват от АББ. Например по една банкова сметка човек може да получава пари от клиенти или работодател в България, а по друга сметка да получава пари от чужбина.

След влизането ни в еврзоната хората, които имат левови и еврови сметки, сами ще трябва да решат дали да ги обединят, за да плащат по-малко такси на банките, или да продължат да имат няколко сметки, но всички да са само в евро.

В концепцията за въвеждане на еврото е предвидено цените на стоките да бъдат обявявани в левове и евро един месец след окончателното решение за влизането ни в еврозоната и 12 месеца след като приемем еврото. Очаква се решението за влизането ни в еврозоната да бъде взето през месец май, което означава още от юни цените да са в левове и евро. Така още от юни при предоставяне на информация колко пари имаме по левова сметка или какви са вноските ни по левов кредит, банките ще трябва да ни казват и размера на сумите в евро. Например балансът по левова карта ще трябва да бъде съобщаван и в левове, и в евро./труд.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *