Увеличава се платеното почасово паркиране на МПС-та в Банско

БАНСКО България

На своята сесия в края на годината, общинските съветници одобриха Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Банско за периода 2022 – 2027 година. Тя е разработена по договор, сключен между Община Банско и Съюза на туристическия бизнес-Банско. Стратегията систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите и дейностите, чиято реализация ще доведе до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туризма в общината. Нейната основна цел е оптималното използване на наличните природни и човешки ресурси в съответствие с пазарните изисквания и потребителски очаквания за развитие на устойчив целогодишен туризъм с добавена стойност за посетителите на града и местния бизнес.

Повишените разходи за транспортната инфраструктура и контрола на движението, а също инфлационният ръст за последните години, бяха основанието общинските съветници да приемат проекта за допълнение и изменение на Наредбата за платено паркиране на територията на община Банско. Увеличава се платеното почасово паркиране на моторни превозни средства, както и стойността на личния абонамент и локалното платено паркиране. За да бъде облекчен трафикът в града и да се оптимизира функционирането на „Синята зона“, нейният обхват се разширява с участъци по улиците „Кончето“ и „Васил Кънчов“.

Общинските съветници дадоха съгласие Община Банско да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на най-уязвимите лица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *