Изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации

България

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща данъчна декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци, избрали да се облагат като еднолични търговци, земеделските производители и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис” –съобщи за Радио Благоевград Валентина Христова, началник отдел „Услуги за граждани“ в териториален офис на НАП – Благоевград.

Тя уточни още, че всеки, който е декларирал неверни данни, носи отговорност по Наказателния кодекс.

Когато едно лице е подало повече от една годишна данъчна декларация, за действителна се смята тази, която е подадена последна по време. Затова, коригиращата декларация трябва да се подаде много внимателно и коректно, така че да включва всички данни – освен пропуснатите и тези, които не са пропуснати, тъй като подадените преди това декларации нямат правна стойност. Другото важно е, че не може да се ползва отстъпка в случая, че физическото или юридическото лице е ползвало такава отстъпка във времето определено за ползването й. Възможността за корекция на дължимия данък не удължава срока за внасянето на данъка“ , коментира още Валентина Христова, началник отдел „Услуги за граждани“ в териториален офис на НАП – Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *