46 точки са включени в предварителния дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, преди предстоящото заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за 25 февруари от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“.

По време на нея, председателят заяви, че в одобрения дневен ред са включени 46 точки. Извън дневния ред няма постъпили допълнителни предложения за включване на точки. Има две молби от граждани, които са изявили желание да се изкажат по обществено значим въпрос, а именно инвестиционното намерение за поемане на дълг, свързан с парк Бачиново. Изказванията са на Методи Байкушев и Александрина Пандурска.

„Дневният ред ще започне с отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2021 до 31.12.2021 г. Работата си ще продължим с разглеждане на предложение, относно удостояване със званието „Почетен гражданин“, г-жа Даниела Симидчиева“, каза още председателят Радослав Тасков.

Следващата точка в дневния ред е свързана с приключената дейност на временната комисия за подбор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград.

Председателят на местния парламент добави, че има и две предложения, с които Общински съвет Благоевград трябва да даде разрешение на „Биострой“ ЕООД за сключване на договори за наем с ОП „Чистота Благоевград“, ОП „Озеленяване Благоевград“ и ОП „Общински приют за безстопанствени животни“ за отдаване под наем на недвижими имоти – собственост на „Биострой“ и за сключване на договори за наем на дълготрайни активи.

В рамките на заседанието на Общински съвет Благоевград, местните парламентаристи ще разгледат и две точки, свързани с ВиК. Първата от тях е, относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана  от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Другата е, относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана  от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Местните парламентаристи ще гласуват и приемане на общинска Програма за намаляване на риска от бедствия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *