ДОБРАТА НОВИНА! ЮЗУ приема да обучава с 50 повече – 160 вместо 110 медицински сестри

ТОП НОВИНИ

50 студенти повече по регулираната професия „Медицинска сестра” има право да приема и обучава Югозападният университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Добрата новина съобщи за „Струма” ръководителят на Катедрата по здравни грижи и заместник-декан на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт доц. д-р Росица Дойновска.

След проведена процедура Националната агенция по оценяване и акредитация /НАОА/ „дава зелена светлина” за изменение капацитета на специалност „Медицинска сестра”, образователно-квалификационна степен бакалавър в ЮЗУ, от 110 на 160 студенти. Сред мотивите за взетото решение е, че Югозападният университет обезпечава ежегодно необходимите финансови средства, без просрочени задължения е и е в състояние на осигури повишен капацитет на обучавани студенти за медицински сестри.

Също така академичният състав е увеличен с хабилитирани лица /тоест доценти и професори/ и специалисти по профилиращите специалности, което позволява капацитетът на обучаваните студенти да достигне 160. 

Степента на натовареност с учебна заетост по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра” на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели на основен трудов договор е оптимална и може да се осигури качество на обучение при заявения капацитет, анализират от НАОА.

С полученото разрешение Югозападният университет ще може да приема средно на година по 40 студенти в тази специалност и да подготвя 50 медицински сестри повече за 4-годишния период на обучение. Във връзка с това доц. Дойновска констатира, че от досега завършилите 4-5 випуска на специалността само четирима човека са отишли в чужбина. Всички останали са се реализирали по местоживеене, още повече че са от населени места в региона.

„Изменението в капацитета означава, че всяка година ще излизат повече медицински сестри, с които ще се захранват лечебните заведения. 50 нови кадри никак не е малко”, коментира ръководителят на Катедрата по здравни грижи и изтъкна, че целта е да се помага и да се захранват с кадри болниците в Югозападния регион, с които имат сключени договори.

В хода на разговора доц. Дойновска съобщи още една изключително важна и дългоочаквана новина. След дадената положителна оценка от НАОА за разкриване на нова магистърска програма „Управление на здравните грижи” е осъществен и първият прием. Обучението с продължителност от 3 семестъра е насочено към подготовка на ръководители в областта на здравните грижи и преподаватели по практика на бъдещи здравни специалисти – медицински сестра, акушерка и др.

Завършилите магистърската програма получават задълбочени знания за методите за здравни анализи и оценки, икономика на здравеопазването, медицинска статистика и информатика, правни, социални, психологически и педагогически науки, необходими при организиране, контролиране и управление на здравните грижи. Задълбочено се изучава методика на обучение по практика и методология на научноизследователската работа. Магистрите по „Управление на здравните грижи“ получават професионална квалификация “Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика” и педагогическа квалификация, която им дава възможност да обучават студенти от регулираните професии от професионално направление „Здравни грижи“.

Професионалната реализация обхваща длъжности на ръководители в здравеопазването – главна медицинска сестра, главна акушерка, старша медицинска сестра, старша акушерка; ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора; преподаватели във висши училища; експертни позиции по здравни грижи в общинската, областната и националната здравна администрация.

„Новата магистърска програма е надграждащо обучение за специалистите по здравни грижи. Дава възможност да завършилите да кандидатстват за места на старши и главни сестри, което е много важно и ще доведе до по-високи оценки при акредитациите на лечебните заведения. Също така с придобитата професионална квалификация ние ще може да привлечем преподаватели по практика, които са и наши бивши студенти. Съответно те ще имат възможност да се развиват и с придобиване на образователно-научна степен „ доктор” и да израстват академично”, разясни важността и голямото значение на новата магистърска програма доц. Дойновска.

И тъй като новата специалност също е от регулираните професии, приемът се осъществява с конкурсен изпит-тест. Кандидатите са 25, като от тях са приети 15. Всички желаещи да се обучават са действащи здравни специалисти, включително и от София.

Най-ниската диплома /среден успех/ на кандидат е 5.24, а най-високата 5.96, което, както посочи ръководителят на катедрата, е показател за направен осъзнат избор и мотивация за надграждане на знанията.

На магистрите по „Управление на здравните грижи” ще преподават утвърдени специалисти в своите области. Сред тях са бившият декан и настоящ зам. декан на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова и деканът на Природо-математическия факултет доц. д-р Елена Каращранова.

В подготовката на студентите се включват и доц. д-р Красимира Марулевска, доц. д-р Веска Гювийска от Факултета по педагогика, доц. д-р Стоил Мавродиев от Катедрата по психология на Философския факултет, доц. д-р Десислава Стоилова и доц. д-р МарианаУшева от Стопанския факултет.

„Казах на студентите, че колегите, които ще им преподават, са изключителни специалисти и са се отзовали с голяма желание, така че да го имат предвид и да не ме посрамват”, сподели доц. Дойновска и допълни, че обучението на първите магистри по „Управление на здравните грижи” стартира на 7 март./struma.bg, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *