Асен Меджидиев посочи коя ще бъде основната цел на здравното министерство, докато той е министър

България

Основната цел на Министерството на здравеопазването в този кратък срок е да постигнем най-много промени в областта на детското здравеопазване – в профилактиката, и да се постараем да постигнем резултати в създаването на наредба за остойностяване на лекарския и сестринския труд. Това каза в интервю за БТА министърът на здравеопазването в служебното правителство д-р Асен Меджидиев.

,,С новия анекс към Националния рамков договор за медицински дейности, който ще бъде подписан до дни, ще се даде възможност на лекарите да издават на пациентите електронни направления за безплатни антигенни тестове за COVID-19“, допълни той.

Предвижда се да отпадне ограничението личните лекари да ваксинират само лица от пациентските си листи. В предстоящите два-три месеца се очакват и промени в наредбата за специализацията на лекарите.

Следва пълният текст на интервюто:

– Министър Меджидиев, какви са първите задачи, с които се заехте, в контекста на предстоящите месеци, в които ще бъдете служебен министър на здравеопазването?

– Идеята за остойностяването на лекарския труд отдавна се обсъжда в медицинските среди и доста години вече никой не поема инициативата тя да се осъществи. В гилдията има хора, които през годините са работили по тази тема и това ще спомогне за по-бързото намиране на правилната формула за остойностяването труда на лекарите и на специалистите по здравни грижи. Предвижда се до дни работна група, в която са включени и представители на Министерството на финансите (МФ), да започне обсъждането и изработването на проект за наредба, като ще се ползва опитът и на някои европейски държави. Ще се стремим в най-кратки срокове да бъдат изработени правилата, но може би ще се наложи при сформирането на новия парламент това да бъде уточнено и законодателно. Процесът е сложен, защото в стойността на клиничната пътека, освен разходите за медикаменти и консумативи, трябва да се предвидят лекарският и сестринският труд. Сега в почти всяка болница има допълнително материално стимулиране, като процентите се определят по различен механизъм. Ние искаме да се утвърди унифициран механизъм за остойностяване, който да бъде пределно ясен и точен и да бъде държавно регулиран. Предвижданата промяна ще улесни въвеждането на диагностично свързаните групи на мястото на клиничните пътеки.

Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори съвместно със съсловните организации и НЗОК

Поставям си цели, които са постижими в кратък хоризонт, а изработването на тази наредба в хоризонта, с който разполагаме, е осъществимо. Имам и други малки, но съществени цели, които са важни за здравеопазването и са в помощ на лекарите и на пациентите.

В анекса към Националния рамков договор, който беше подписан на 29 април т.г. между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, е заложено от 1 август повишаване на основната начална заплата за лекар без специалност, за медицинска сестра и за санитар, съответно на две хиляди лева, 1500 лв. и 910 лв. В анекса цените на клиничните пътеки са увеличени средно с 25 на сто, като увеличението ще бъде получавано в болниците, които осигурят повишените възнаграждения. Ако болницата не достигне до новите нива на заплащане на персонала, ще работи при 15 на сто увеличение на цените на клинични пътеки вместо при 25 на сто. Предишното ръководство на Министерството на здравеопазването предложи да се направи изключение за общинските болници. Няколко болнични сдружения, включително и на общинските болници, обжалваха текстовете в анекса и в началото на юли 2022 г. Върховният административен съд спря изпълнението им. Съдебното решение не е окончателно и подлежи на обжалване.

– Възможно ли е да се направи изключение за общинските болници по отношение на заложените от 1 август в анекса към Националния рамков договор минимални начални заплати, посочени в Колективния трудов договор, които предвиждат за лекар без специалност – две хиляди лева, за медицинска сестра – 1500 лв., за санитар – 910 лв.?

– Остойностяването на труда на лекарите и специалистите по здравни грижи ще спомогне за реалното формиране на работната заплата. Като министър, а преди това като председател на Столичната лекарска колегия, винаги съм имал огромно желание медицинските специалисти да са справедливо и достойно заплатени. Винаги ще подкрепям тезата, че те трябва да имат нормални доходи, за да мислят за по-качествена услуга и отношение към пациента. В реалната обстановка трябва да се съобразим със състоянието на областните болници, на общинските болници, с натовареността им, с осигуреността с персонал и с базите им, със задълженията и т.н. Сега анализираме как да се направи така, че и в тези болници да има повишаване на работните заплати, но то да е съотносимо към действителното състоянието на съответното лечебно заведение.

– Редно ли е държавата да покрие дълг на държавна болница, въпреки че тя е търговско дружество?

– Не мога да коментирам това решение на предишния Министерски съвет (МС). Когато се покрива един дълг, първо се преценява обезпечеността му – дали съответното дружество може да възстанови сумата, за това трябва да има точен анализ. По-интересното е, че има решение на МС, но договорът не е подписан от предишния министър. Изискал съм документи от това лечебно заведение, за да се види състоянието му, задълженията, лихвите по тях, как и дали може да се предоговорят лихвите по задълженията и каква е обезпечеността.

– Предвижда ли се възстановяване на допълнителното заплащане за работещите на първа линия с пациенти, заразени с коронавирусната инфекция?

– Това заплащане се извършваше по време на обявената извънредна епидемична обстановка. За да се възстанови то, трябва да се гласува от работещ парламент. Има други механизми, залегнали в предстоящия анекс, с които да се компенсират работещите в ковид отделения и в момента, а не само в извънредна обстановка. Лекарите няма да останат без компенсация за работата си с ковид болни. Сега натовареността на системата е значително по-лека, но целта ни е така да подготвим системата, че да е готова за евентуална по-тежка ковид вълна, да няма затруднения в лечението на пациентите, а колегите да не се натоварват психически.

Здравният министър: Няма как чисто законово да върнем COVID добавките за медиците на първа линия

В момента заетостта на болничните легла за неинтензивно лечение е около осем процента, а за интензивно лечение – около пет процента. На всички регионални здравни инспекции са предоставени безплатни антигенни тестове, организирани са мобилни групи за тестване и ваксиниране на трудноподвижните хора и на живеещите в отдалечени и труднодостъпни райони. С предстоящия анекс към Националния рамков договор, който ще бъде подписан до дни, ще се даде възможност на лекарите да издават електронни направления за безплатни антигенни тестове за COVID-19. Предвижда се да отпадне ограничението личните лекари да ваксинират само лица от пациентските си листи. Отделно от това – ще върнем и заплащането за извършена ваксинация.

– Вие сте инициатор на програмата „Детско здраве“, изпълнявана вече 10 години от медици от болница „Пирогов“. Какви са впечатленията Ви за осигуреността с кадри в страната?

– В рамките на програмата досега сме прегледали 18 хиляди деца в различни региони на страната. Една от краткосрочните ми задачи, която съм си поставил за предстоящите три месеца, е подобряване на превенцията и профилактиката в областта на детското здраве. До декември трябва да сме готови с Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрични грижи. До края на първото тримесечие на следващата година трябва да бъде одобрен и Национален план за широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначимите заболявания. Вече е факт Националната здравна стратегия, одобрихме я на ниво ръководство на министерството и предстои тя да бъде внесена в Министерския съвет. Работи се и по Националния план за здравно образование в училищата. Преди декември тази година трябва да бъде приет и антираковият план.

Трябва да обърнем внимание на социалнозначимите заболявания и на нивото на смъртност от тях. Не бива усилията ни да са насочени само към терапията, важно е да се концентрираме и върху превенцията и скрининга на тези заболявания. 

Ще се постараем през тези три месеца да подготвим и Наредбата за специализациите на лекарите. Проблемът с кадрите в здравеопазването е много съществен, не само заради това, че трябва да ги задържим в България. Трябва да осигурим по-добри условия за специализация, да направим правилен разчет и ясни правила за това как се провеждат конкурсите за специализация, как да се обезпечат и населените места, в които има недостиг на медицински кадри.

– Предвижда ли се промяна в областта на донорството и трансплантациите в България?

– Възложил съм на ресорния заместник-министър да събере информация за текущото изпълнение на дейностите по Националната програма за донорство и трансплантации. Предстоят срещи с координаторите по донорство, с представители на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и на трансплантационните центрове, за да чуя от тях какви са проблемите – дали са организационни, или изискват нормативни промени, които да можем да направим и без действащо Народно събрание. 

– На какъв етап е проектът за модернизация на Спешната помощ, който предвиждаше купуване на 400 линейки, както и ремонти или цялостно изграждане на филиали за спешна помощ? Срокът на проекта изтича през декември тази година.

– Има проблеми заради повишаването на цените на строителните материали, заради инфлацията и др. Някои от фирмите изпълнители, с които са сключени договори, отказват да започнат работа, а други са спрели изпълнението по проекта. Има и фирми, за които се борим да не спрат работа. За да не загубим този проект и да можем да го удължим, са ни нужни допълнително около шест милиона лева тази година, а след удължаването ще са необходими още около 40 млн. лв. При предишното правителство той не е обезпечен. Нямаме право да загубим този проект. 

Министър Меджидиев: Проектът за ремонт и организация на Спешната помощ е неглижиран

– Какво показаха проверките в лечебните заведения по Черноморието?

– Проверките на медицинските центрове по морето започнаха и няма да спират до края на туристическия сезон, а и след това. Такива проверки се извършват планово, извънредно или по сигнали на граждани. По случая с медицински център в курортния комплекс „Слънчев бряг“, който е фактурирал извършване на медицинска услуга на дете на стойност около 1000 лв., от Регионалната здравна инспекция – Бургас, са извършили проверка. Констатирано е, че на видно място е поставен ценоразпис за предлаганите медицински услуги, достъпен и на български, и на английски език, като цените за български и чуждестранни граждани са едни и същи. По същество тук имаме спазване на законовите изисквания, а на детето са оказани необходимите медицински грижи. Констатирано е обаче друго нарушение – на входа и на регистратурата на един от адресите на медицинския център има поставен рекламен надпис с друго наименование, различно от това в удостоверението за регистрацията на лечебното заведение. По същество това подвежда потребителите. За установените несъответствия има съставени от здравната инспекция предписания. Проверяващите са сезирали и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

– Какви са резултатите към момента от проверките за продажба на райски газ на лица под 18-годишна възраст?

– По отношение на контрола върху продажбата на райски газ на непълнолетни данните от периода 8 – 14 август 2022 г. показват, че в страната са извършени 175 проверки, като в две от тях са установени нарушения. Издадени са съответните предписания и актове. Проверките продължават, защото рисковете за здравето на непълнолетните лица, свързани с употребата на райския газ, са изключително сериозни, а това, което ние можем да направим, е да има строг и постоянен контрол. Изискал съм здравните инспекции регулярно да докладват в министерството действията си по това направление.

– Предвиждат ли се нови противоепидемични мерки по време на предстоящите избори през октомври?

– Положили сме всички усилия системата да бъде напълно подготвена и подсигурена с всичко необходимо за евентуално повишаване на заболяемостта. Следим показателите за заболяемост, хоспитализации и натовареност на интензивните отделения в болниците. Експертен съвет, който заседава всяка седмица, прави реална оценка на ситуацията. Не очаквам нищо специфично за изборите, хората могат спокойно да гласуват.

МЗ удължава срока за носене на предпазни маски

– Когато поехте поста на министър, заварихте ли „празно бюро“?

–  Когато приех поста на министър на здравеопазването, министър Сербезова ми беше подготвила доклад за свършената работа. Какво пишеше в него, не искам да коментирам, защото съм си обещал никога да не критикувам. За човек оценка трябва да се дава на базата на това, какво е свършил, а не какво не е свършил. Винаги има какво още да се желае.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *