ВНИМАНИЕ! От утре започва повторно третиране на тревните площи срещу кърлежи

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Стартира втората масова дезакаризация за 2022 г. на територията на община Благоевград. Обработката на тревните площи ще се осъществи в периода от 30.06 до 02.07.2022 г. включително, при благоприятни метеорологични условия.

Пръскането ще се извършва след 18:00 часа в тревните площи, включващи паркове, междублокови пространства, централна градска част, детски площадки, дворове на училища, детски ясли, детски градини, социални домове и лечебни заведения.

Карантинният период, по време на който следва да не се влиза в обработените площи, е 24 часа. Третираните места ще бъдат обозначени с предупредителни съобщения.

При дезакаризацията се използват разрешени за употреба препарати в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Пръскането се извършва по следния график:

30.06.2022 г.

Парк “Бачиново”, с детските площадки;

Алея към парк “Бачиново” с 3 бр. детски площадки;

Парк “Ловен дом” с 1 бр. детска площадка и Розариум;

Зоопарк – зелените площи покрай алеите;

Централна градска градина с 1 бр. детска площадка;

Тревни площи зад сградата на Общината;

Тревни площи около площад “Г. Измирлиев” ;

Солариум, ул. „Пирин”;

Градината пред НАП и Минералната баня, с 1 бр. детска площадка;

Тревната площ пред пощата;

Тревната площ пред сградата на Камерната опера и около паметника на Гоце Делчев;

Тревната площ пред банка „УниКредит Булбанк”;

Тревни площи в кв. “Вароша” и пред Младежки дом;

Тревните площи пред Съдебната палата;

Тревни ивици на бул. „Св.Св. Кирил и Методий”;

Градинката при паметника на Васил Левски;

Тревни ивици на ул. „Васил Левски”;

Зелени площи в кв. 118 (срещу МВР), ул. „Владо Черноземски”;

Парк „Еленово-2”, с детските площадки“;

Парк „Еленово-1”, с детските площадки;

Парк „Даме Груев”;

Парк“Струмско-център” с детските площадки;

Парк “Струмско-север” с детските площадки;

Зелени площи на ул. “Полковник Чамишки”;

Тревни ивици на бул. „Св. Димитър Солунски“,

Тревни ивици на ул. „Иван Михайлов“;

Тревни ивици на ул. „14-ти полк“;

Зелени площи на ж.к. „Орбита“, кв. Грамада;

Зелени площи в междублоковите пространства – ж.к. „Струмско“ и кв. „Старо Струмско“;

Зелени площи в междублоковите пространства – ж.к. „Еленово-1“ и ж.к. „Еленово-2“;

Зелени площи в междублоковите пространства – ж.к. „Запад“

Зелени площи в междублоковите пространства – ж.к. „Ален мак“ и ж.к. „Бялата висота“;

Зелени площи в междублоковите пространства – ж.к. “Орлова чука” и махала „Предела“;

Зелени площи при Православен мемориален кръст „Памет и вяра“ – м. Заева поляна

30.06.2022 г.

Тревни площи около детски площадки

ж.к.” Струмско”, ж.к. „Ален Мак“

Детска площадка пред бл.1 – ж.к. “Струмско-център”;

Детска площадка до бл.24, зад бл. 22 – ж.к. “Струмско-център”;

Детска площадка зад бл.16 – ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка зад бл.18 – ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка зад бл. 17-19 – ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”;

Спортна площадка при бл. 9-13- ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”;

Детска площадка зад бл.34 – ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка зад бл.40-42 – ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка бл. 24 – ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка бл. 36 – ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;

Детска площадка м/у бл. 3-5 – ж.к. “Струмско”, ул. “Яне Сандански”;

Детска площадка до Дом за стари хора „Света Петка“ – ж.к. “Струмско”, ул. „Освобождение“ ;

Детска площадка зад бл. 4-5 – ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл.15-16 – ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл. 13-17 – ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл. 34 – ж.к. „Ален мак”;

Детска площадка зад бл. 35 – ж.к. „Ален мак”, ул. „Б. Ангелушев“;

Детска площадка м/у бл. 38-39 – ж.к. „Ален мак”;

ж.к.” Еленово”, ж.к. “Орлова чука”;

Детска площадка м/у бл. 23 Б, бл. 18, бл. 24 и бл. 25 ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 33, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 71, ж.к. “Еленово”, с/у Плувният басейн;

Детска площадка пред бл. 83 и зад бл. 93, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка пред бл. 53, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 51-52 , ж.к. “Еленово”;

Детска площадка м/у бл. 40-41, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 44 ж.к. “Еленово”, ул. „Батак“;

Детска площадка зад бл. 6-8, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл.59- 61, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 65, ж.к. “Еленово”, зад сервиз „Варко“;

Детска площадка зад бл. 101-102, ж.к. “Еленово”, ул. „Преслав“;

Детска площадка зад бл. 107-110, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка пред бл. 116, ж.к. “Еленово”, ул. „Хан Омуртаг“;

Детска площадка зад бл. 118, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 125, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 164, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка бл. 169, ж.к. “Еленово”;

Детска площадка зад бл. 214, ж.к. “Орлова чука”;

Детска площадка до бл. 216 ж.к. “Орлова чука”, ул. „Бачо Киро“;

Детска площадка м/у бл. 202-205, ж.к. “Орлова чука”;

Спортна площадка зад 209, ж.к. “Орлова чука”;

кв.”Грамада”

Тревните площи с детската площадка с/у ІV ОУ кв. “Грамада”, ул. “Осогово”;

Детска площадка – 2 бр. и спортна площадка -кв. “Грамада”, бл. “Орбита”, ул. „Зеленка“;

Детска площадка кв. “Грамада”, ул. „Малешево“ и ул. „Климент Охридски“;

Детска площадка (Аско Деница) кв. “Грамада”, ул. „Иван Гарванов“;

ж.к.”Запад”, ж.к. „Освобождение“;

Детска площадка зад бл.1-8, ж.к. “Запад”;

Детска площадка бл. 29-38, ж.к. “Запад”;

Детска площадка зад бл. 29, ж.к. “Запад”;

Детска площадка м/у бл.п 48-39, ж.к. “Запад”, зад зала „Скаптопара“;

Детска площадка зад бл. 11, ул. “Шар планина”;

Детска площадка зад бл. 17, ул. “Шар планина”;

Детска площадка м/у бл. 13-15, ул. “Дойран”;

Център, широк център

Детска площадка с/у V СУ, ул. „Аргир Манасиев“;

Детска площадка м/у бл. 6-5, ул. “Крали Марко”;

Детска площадка м/у бл. 56 и бл. 58, ул. “Менча Кърничева”, зад миньорските блокове;

Детска площадка до бл. 24, бул. “Ал. Стамболийски”, до Горска поляна;

Детска площадка № 2-6, ул. “Страцин”;

Детска площадка зад бл. 32, ул. “Даме Груев”;

Детска площадка пред бл.6, ул. “Петър Зографски”;

Детска площадка пред бл. 16,18 и 20, ул. “Иван Шишман”, зад “Билла”;

Детска площадка до бл. № 2 – 2 бр, ул. “Брегалница”, двора на бившето СУ;

30.06.2022 г.

Тревни площи в МБАЛ и в заведенията за социални услуги

МБАЛ

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания , ул. “К. и Я. Хайдукови” 83;

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра”, ул. „Борис Ангелушев” 4;

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Надежда”, ул. „Борис Ангелушев” 6;

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски”, ул. „Трудолюбие” 7;

Дневен център за деца/младежи с увреждания „Зорница”;

Дневен център за стари хора, ул. “Скаптопара” № 26;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница” ул. “Скаптопара” № 28;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина”; ул. „Славянска” № 40;

Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра” ул. „Славянска” № 46;

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом” ул. „Тодор Александров” № 98;

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма” ул. „Струма” № 23;

Център за обществена подкрепа;

Преходно жилище за деца ул. “Братя Миладинови” 23;

Център за временно настаняване, ж.к. “Еленово”, бл. 202 В, ет. 1, ап. 1,2,3 и 4;

Дом за стари хора „Св. Петка”, ж.к. “Струмско”, ул. “Освобождение” 23;

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, ул. “Христо Смирненски” 5 Б;

01.07.2022 г.

Тревни площи в/около училищата

ПМГ и ЕГ ул. “Марица” 4;

НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. “Цанко Церковски” 2;

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, ул. “Брегалница” 2;

ІІ ОУ „Димитър Благоев“, ул. “Митрополит Борис” 2;

ІІІ ОУ „Димитър Талев“ бул. “Св. Св. “Кирил и Методий” 13;

ІV ОУ „Димчо Дебелянов“, кв. “Грамада”, ул. “Осогово” 9;

V СУ „Георги Измирлиев“ , ул. “Христо Чернопеев” 16;

VІ СУ „Иван Вазов“, ул. “Яне Сандански” 1;

VІІ СУ „Кузман Шапкарев“, ул. “Илинден”13;

VІІІ СУ Арсени Костенцев“, ж.к. “Еленово”, ул. “Явор”;

ІХ ОУ „Пейо Яворов“, ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”;

ХІ ОУ „Христо Ботев“, ж.к. “Орлова чука”;

Център за социална образователна подкрепа (ЦСОП), ж.к. “Еленово”, ул. “Свобода” 3;

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост (ПГТЛП) , ул. “Васил Левски”60;

Професионална гимназия по

строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ), ул. “Тодор Александров” 56;

Професионална гимназия по

Икономика (ПГИ) ж.к.“Ален мак”, ул.“Борис Ангелушев”;

Благоевградска професионална гимназия (БПГ) ул. “Иван Михайлов” 62;

ОДК, ул. “Сергей Румянцев” 2;

01.07.2022 г.

Тревни площи в/около дворовете на детските градини

ДГ „Синчец“, кв. “Грамада”, ул. “Евтим Дрангов” 17а;

ДГ „Детски свят“, ул. “Марица” 6;

ДГ „Усмивка“, ул. “Освобождение” 3;

ДГ „Първи юни“, ул. “Яне Сандански” 3;

ДГ № 1 „Ведрица“, ул. “Васил Мечкуевски” 40;

ДГ № 2 „Света Богородица“, ж.к. “Орлова чука”, ХI ОУ;

ДГ № 3 „Детелини“, ул. “К. и Я. Хайдукови” 64;

ДГ № 4 „Роса“, ул. “Менча Кърничева” 39;

ДГ № 6 „Щастливо детство“, ул. “Свобода” 8;

ДГ № 8 „Вечерница“, ул. “Григор Пърличев” 15;

ДГ № 10 „Мак“, ул. “Стоимен Календерски” 15;

ДГ № 11 „Здравец“, ул. “Лале” 1;

ДГ № 12 „Алени Макове“, ул. “Тодор Александров” 47;

Център за подкрепа на личностно развитие-Център за личностно творческо развитие на децата в Благоевград (ЦПЛР-ЦЛТРДБ), кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 1 ;

01.07.2022 г.

Тревни площи в/около дворовете на детските ясли

ДДЯ № 2 „Радост“, ул. “Никола Вапцаров” 45;

ДДЯ № 3 „Славей“ , ул. “Тодор Александров” 74;

ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“, ул. “Скаптопара” 4;

ДДЯ № 9 „Лебедче“, ул. “Скаптопара” 26;

ДДЯ № 10 „Макове“, ул. “К. и Я. Хайдукови” 35;

ДДЯ № 12 „Кокиче“, ж.к. “Еленово” бл. 7, 7А;

Филиал № 6, ж.к. “Еленово”, бл.164;

Филиал № 8, ж.к. “Ален мак”, бл. 4А;

Детска кухня РП № 3, ж.к. “Еленово” – здравен център;

Домашен социален патронаж, ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” № 8;

01.07.2022 г.

Обекти на зелената система на територията на селата в община Благоевград

/ детски градини, детски площадки , социални заведения/

Филиал ДГ № 3 „Детелини“, с. Изгрев;

Детска площадка, до сградата на кметството , с. Изгрев;

Филиал ДГ „Синчец“, с. Зелен дол;

Филиал ДГ „Усмивка“, с. Церово;

Детска площадка, в двора на бившето училищею, с. Логодаж;

Детска площадка, в двора на бившето училище , Логодаж;

Детска площадка, до сградата на кметството ,с. Долно Българчево;

Филиал ДГ „Усмивка“, с. Покровник;

Детска площадка, зад сградата на кметството, с. Покровник

Детска площадка, до черквата, с. Покровник;

Детска площадка, в двора на бившето училище , с. Покровник;

Детска площадка, на обръщателната, с. Покровник;

Филиал ДГ „Детски свят“, с. Рилци;

Детска площадка, пред сградата на кметството, с. Рилци;

Детска площадка, в двора на бившето училище, с. Рилци;

Детска площадка, в двора на бившето училище, с. Бело поле;

Детска площадка, до сградата на кметството , с. Церово

Детска площадка, с. Еленово;

Детска площадка, с. Падеш;

Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *