Днес е Световният ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици

ДРУГИ ЛЮБОПИТНО

26 юни е Световен ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици.

Датата е приета от ООН през 1987 г. На този ден хора от целя свят изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията. Историята на наркотиците и психоактивните вещества най-общо показва, че те са се използвали за немедицински цели от незапомнени времена. В ранните етапи на човешката история са били свързани с определени ритуали и празници. В някои източни култури вземането на опиати е норма, традиция или въпрос на обществен статус. При всички случаи употребата им предизвиква промяна в психическото състояние.

В нашата страна проблемите, свързани с употребата на психоактивни вещества са също актуална и сензитивна тема. През последните години се наблюдава епидемия на употреба и злоупотреба с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младото поколение на България. Употребата на цигари, алкохол, медикаменти и наркотици води до непосредствени физически и психически проблеми, затруднява се психологическото и емоционално развитие на личността.

През последните години в България темата за употребата на наркотици не слиза от фокуса на общественото внимание. За съжаление медийният интерес е по-скоро върху криминалните аспекти на явлението, а реалните проблеми свързани с осигуряването на лечение на зависимите от наркотици по-скоро остават на заден план. Същевременно експертите все по-често алармират за липсата на достатъчно възможности и алтернативи за лечение, които са достъпни за тази група нуждаещи се. Всичко това недвусмислено поставя на преден план необходимостта от първична превенция насочена към рисковите групи и широка обществена информационна кампания. Първичната превенция е насочена към предотвратяването на употребата на наркотици от все още неупотребяващите. Целта ѝ е идентификация на условията и факторите, водещи до проблеми с наркотиците и предприемане на мерки за тяхното ограничаване. Първичната превенция е дефинирана едновременно като превенция на заболяване преди то да настъпи и намаляване на неговото разпространение. В контекста на злоупотреба с деца, употребяващи наркотични вещества, първичната превенция се определя като всяка интервенция, предназначена за целите на недопускане на злоупотреба от деца, преди тя да се появи.

Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с дроги, е най-общо казано предотвратяването на риска от злоупотреба с дроги сред дадено население и оттук предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди за обществото. Често лансираната идея за „свободно от дроги общество“ е много амбициозна, но малко реалистична./БГНЕС, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *