ОИЦ – Благоевград стартира кампания за представяне на мерки за енергийна евективност

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

При голям интерес от страна на гражданите премината първата информационна среща от кампанията на Областен информационен център – Благоевград, която стартира днес. Собственици на жилища, представители на местни и областни администрации и бизнеса се събраха в офиса на ОИЦ, където експертите на центъра представиха предстоящи възможности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Как ще могат да се санират жилищни, публични, индустриални и търговски сгради и да се изграждат фотоволтаични системи и слънчеви системи за битова гореща вода с пари от Европа разясни управителят на ОИЦ – Благоевград Бисер Младенов. Средства за финансиране на тези мерки ще бъдат предоставяни от Програма за развитие на регионите, Програма „Околна среда“ и Национален план за възстановяване и устойчивост.

Мерките са разделени основно в две посоки – саниране на сгради и мерки за енергийна ефективност, насочени към монтиране на слънчеви системи за битова гореща вода и за изграждане на фотоволтаични системи, коментира Младенов.

Четири общини от област Благоевград – Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански, ще могат да кандидатстват по програма «Развитие на регионите» за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради. Енергийно бедни домакинства от 21 български общини с нарушено качество на атмосферния въздух, сред които и Благоевград пък, ще могат да кандидатства по програма «Околна среда» за замяна на печки на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление, както и за проектиране, закупуване, доставка и инсталиране на машини, съоръжени и други. Очаква се финансирането за тази мярка да е изцяло безвъзмездно.

От Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде осигурена подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния фонд, където освен бенефициентите по «Развитие на регионите» допустими кандидати ще са и микро, малки, средни и големи предприятия. По НПВУ се очаква да бъдат осигурени и средства за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, където ще са допустими многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост.

Важно условие за кандидатстващите за подкрепа за енергийно обновяване на жилищния фонд по НПВУ е наличието на изготвени техническо обследване и обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградата, които собствениците на имоти ще трябва да финансират със собствени средства. Кандидатите, подали документи до месец март 2023 г., ще могат да се възползват от 100% финансиране за всички дейности, касаещи СМР, като след този срок безвъзмездната помощ ще бъде намалена на 80%.

Дискусията за това кой, за какво и кога ще може да кандидатства започна още преди началото на информационната среща в Благоевград. Въпреки съобщеното от министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов за очаквано стартиране на първите мерки за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост през месец септември, сдруженията на собствениците вече са започнали да подготвят своите документи, стана ясно по време на срещата. Бъдещите кандидат-бенефициенти вече са в контакт с фирми, извършващи техническо и енергийно обследване и изготвяне на технически паспорти на сградите.

Събитието в Благоевград беше първото от информационната кампания, която Областен информационен център ще проведе във всички общини в областта. Кампанията ще протече под формата на информационни срещи и открити приемни, по време на които служителите на ОИЦ ще предоставят актуална информация както за мерките за енергийна ефективност, така и за други възможности за кандидатстване за европейско финансиране в различни направления. Следващото събитие от графика на центъра е утре от 10.30 часа на площада в град Симитли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *